Gospodarka i społeczeństwo

Przybywa cudzoziemców legalnie pracujących na Mazowszu

Liczba cudzoziemców pracujących legalnie i podlegających ubezpieczeniom społecznym w naszym kraju przekroczyła już 1 mln 111 tys. osób. W województwie mazowieckim, na koniec września br. odnotowaliśmy 311,3 tys. cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS. Największą grupę nadal stanowią obywatele Ukrainy.

Na koniec września br. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w ZUS zgłoszonych było ponad 1,111 mln cudzoziemców. Od początku roku ich liczba wzrosła o ponad 48,4 tys. Już od lat zdecydowaną większość pracujących w Polsce cudzoziemców stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec września było ich ponad 753 tys. Poza nimi najliczniejsze narodowości, które legalnie świadczą pracę w naszym kraju to Białorusini – 126,3 tys. osób i Gruzini – 27 tys. osób

– informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

W województwie mazowieckim odnotowano ponad 311,3 tys. obcokrajowców ubezpieczonych w ZUS.

W dalszym ciągu dominującą grupą w naszym regionie są obywatele Ukrainy, których jest blisko 182,4 tys. Kolejną liczną grupą cudzoziemców w ubezpieczeniu społecznym na Mazowszu są Białorusini. Na koniec września br. było ich 45,5 tys. Za nimi są obywatele Indii -7,9 tys. osób i Wietnamu -6,6 tys. osób. Legalną pracę w naszym województwie podejmują także obywatele Gruzji, Mołdawii, Bułgarii, Turcji, czy Rosji. Do ubezpieczeń zgłoszeni są również obcokrajowcy z bardziej odległych, często egzotycznych krajów. To osoby pochodzące m.in. z Meksyku, Tajlandii, czy Filipin

– dodaje rzecznik.

Większość cudzoziemców, bo aż 59,4 proc., którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym, to osoby zatrudnione na umowę o pracę, pozostali albo prowadzą własną firmę, albo pracują na umowie zleceniu czy też na podstawie innych umów cywilnoprawnych, od których istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Cudzoziemcy posiadający określoną podstawę pobytu w Polsce mogą zakładać i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Oznacza to, że mogą podejmować i prowadzić każdą dopuszczoną polskim prawem formę działalności gospodarczej. Co ciekawe w kraju od początku roku przybyło cudzoziemców, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą o 54,9 proc. Ich liczba na koniec grudnia 2022 r. wynosiła 29,7 tys., by wzrosnąć do 46 tys. na koniec września 2023 r. Na Mazowszu działalność gospodarczą prowadzi 14,9 tys. cudzoziemców. Najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy (5,4 tys.) i Białorusi (4,1 tys.).

Odnotowany wzrost wskazuje, że obywatele innych państw nie mają problemu ze znalezieniem pracy u pracodawców w Polsce. Legalne zatrudnienie oraz opłacanie składek powoduje możliwość korzystania ze świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (m.in. emerytury, renty czy zasiłki chorobowe).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *