Powiat Płocki

Pieniądze dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego. Dla kogo tym razem?

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła wyniki konkursu na zakup nowego, średniego lub ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem. Wśród beneficjentów są jednostki z terenu powiatu płockiego.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza

Wspieranie służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo Mazowszan. Dofinansowanie z Unii Europejskiej umożliwi jednostkom straży pożarnej zakup nowego średniego albo ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem. Ponadto jako element dodatkowy możliwe było pozyskanie dofinansowania na realizację projektów edukacyjnych dotyczących zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych. Zapobieganie zagrożeniom i klęskom naturalnym, a także odpowiednie postepowanie w przypadku ich wystąpienia to ważny obszar działań Unii Europejskiej.

Wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych to inwestycja w bezpieczeństwo wszystkich Mazowszan. Druhowie z OSP każdego dnia stoją na straży naszego życia i zdrowia. Aby w pełni mogli realizować to zadanie, potrzebują odpowiedniego sprzętu i wyposażenia. Samorząd Mazowsza od lat realizuje program wspierania ochotniczych straży pożarnych. Teraz druhowie sięgnęli także po środki unijne i to w niebagatelnej wysokości łącznie ponad 57,8 mln zł. To pieniądze na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych z pełnym wyposażeniem, ale także różnego rodzaju akcje i programy edukacyjne, które są również bardzo potrzebne.

podkreśla Marszałek Adam Struzik,

Wśród beneficjentów są jednostki z terenu powiatu płockiego.

  • Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz akcje edukacyjna na terenie Miasta Płocka1 403 061 zł
  • Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Staroźrebach1 406 749,99 zł
  • Zakup Ciężkiego Samochodu Ratowniczo – Gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Gąbinie 1 797 750 zł
  • Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 ze zbiornikiem wody na minimum 4,5 tysiąca wody dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku1 117 750 zł
  • Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rogozino1 254 598,95 zł
  • Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Bielsk1 045 500 zł
  • Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stare Gałki1 032 750 zł
  • Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP w Bulkowie1 365 227,50 zł
  • Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bodzanów1 334 501,02 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *