wtorek, 5 marca 2024
Wojewódzki Szpital Zespolony w PłockuZdrowie

Na Winiarach przeprowadzka zakaźnego i dermatologicznego

Oddział Obserwacyjno- Zakaźny i Dermatologiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku pracują już w swoich docelowych siedzibach. Oddział Obserwacyjno – Zakaźny hospitalizuje pacjentów w wyremontowanym i rozbudowanym pawilonie C, a Dermatologiczny wrócił do starej lokalizacji w pawilonie D.

Zmiana umiejscowienia obu oddziałów była podyktowana remontem jednego z najstarszych pawilonów szpitala przeprowadzonym w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z wyposażeniem”. Prace przygotowawcze związane z dokumentacją projektową rozpoczęły się w 2019 r., umowę z wykonawcą prac budowlanych szpital podpisał 11 października 2021 r. Początkowo remont budynku prowadzony był tak, by możliwa była jednoczesna hospitalizacja pacjentów, jednak pożar poszycia dachowego, jaki wybuchł 14 lipca 2022 r. wymusił ich przeniesienie do budynku zajmowanego przez Oddział Dermatologiczny i jednoczesne przeniesienie dermatologii na II p. budynku A (budynek główny), na odcinek Pododdziału Rehabilitacji Narządu Ruchu przy Oddziale Urazowo- Ortopedycznym. Koniec remontu oznacza możliwość powrotu obu oddziałów do swoich starych lokalizacji.

Warto wspomnieć, iż dzięki przeprowadzonej inwestycji, która zakładała rozbudowę i modernizację oddanego do użytku w 1969 r. pawilonu C szpitala, dotychczasowa kubatura budynku- 1648,55 m2 powierzchni użytkowej zwiększyła się do 2501,58 m2. Da to możliwość ulokowania w budynku dwóch oddziałów: Obserwacyjno- Zakaźnego i Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Onkologicznej, którego otwarcie planowane jest jeszcze w tym roku.

Remont został zrealizowany dzięki środkom finansowym przekazanym przez Województwo Mazowieckie oraz funduszom unijnym pozyskanym w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.  Całkowita wartość projektu wynosi blisko 33 mln z,  na co składają się środki EU w wysokości 8 mln zł oraz ponad 24 mln zł przekazane z Samorządu Województwa Mazowieckiego.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *