wtorek, 21 maja 2024
Płock

Odśnież chodnik – to obowiązek

Śnieg – jednych cieszy, dla innych to utrapienie. Straż Miejska przypomina o obowiązku odśnieżania chodników. To obowiązek właścicieli, administratorów i zarządców posesji. Obowiązki te wynikają między innymi z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka.

Straż Miejska w Płocku

Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, z zachowaniem możliwości  odpływu wody do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, a także nie składowanie śniegu bezpośrednio wokół pni drzew.  

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka błoto, śnieg, lód  i inne zanieczyszczenia  z przystanków komunikacyjnych oraz z dróg publicznych. Zanieczyszczenia  należy gromadzić poza terenem przystanku komunikacyjnego w sposób nieutrudniający zatrzymania się pojazdów oraz wysiadania i wsiadania pasażerów.

przypomina Jolanta Głowacka rzecznik prasowy SM w Płocku

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

dodaje

Zarządca ma też obowiązek posprzątania pozostałego piasku i kruszywa, gdy śnieg już stopnieje. 

Śliski chodnik można posypać piaskiem (o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mm), kruszywem naturalnym lub sztucznym (o średnicy ziaren do 4 mm) albo solą drogową. Do użytku dopuszczone są też inne substancje: chlorek sodu, chlorek magnezu, chlorek wapnia (w postaci stałej lub zwilżonej) oraz mieszanki środków chemicznych i niechemicznych (Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych ulicach i placach). Jeśli użyte zostały środki chemiczne, to takiego błota pośniegowego i lodu nie wolno składować pod drzewami, ani wrzucać do rzeki lub stawu.

dodaje Jolanta Głowacka rzecznik prasowy SM w Płocku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *