ORLEN S.A.

Jeszcze lepsza komunikacja ze społecznościami lokalnymi

ORLEN powołał Rzecznika do spraw społeczności lokalnych. Celem jest efektywny dialog z interesariuszami spółki. Funkcję objęła Wioletta Urbańska.

W prowadzonej działalności Grupy ORLEN oprócz realizacji kolejnych celów, szczególnie istotna jest współpraca ze społecznościami lokalnymi. W ten sposób koncern zapewnia spójność celów biznesowych z celami środowiskowymi i społecznymi oraz uwzględnia potrzeby środowisk lokalnych, w otoczeniu których zlokalizowane są zakłady produkcyjne Grupy ORLEN. Powołanie Rzecznika ds. społeczności lokalnych, a także wdrożenie Polityki zarządzania relacjami ORLEN S.A. ze społecznościami lokalnymi to kolejne kroki, których celem jest wzmocnienie komunikacji z otoczeniem biznesowym. Dzięki temu ORLEN chce jeszcze lepiej i efektywniej komunikować się i współpracować z sąsiadami. Poprzez korporacyjną stronę internetową ORLEN w specjalnie przygotowanej sekcji można zgłaszać do rzecznika swoje opinie, pytania, wnioski oraz inne uwagi dotyczące działalności ORLEN S.A.

Chcemy, żeby przedstawiciele społeczności lokalnych mieli możliwość zgłaszania swoich opinii, ale także pytań czy wątpliwości dotyczących działalności spółki. Zadaniem rzecznika do spraw społeczności lokalnych będzie prowadzenie dialogu ze społecznościami lokalnymi i dbanie  o dobre relacje, oparte na partnerstwie, uczciwości, szacunku i zaufaniu. Cieszę się, że będę mogła mierzyć się z tak ciekawym wyzwaniem, a przede wszystkim miała możliwość bezpośredniego kontaktu z ludźmi

– mówi Wioletta Urbańska, Rzecznik ds. społeczności lokalnych w ORLEN S.A.

Polityka zarządzania relacjami ORLEN S.A. ze społecznościami lokalnymi nie tylko reguluje zasady odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej, ale także definiuje zasady kształtowania takich relacji, których głównym celem jest budowanie trwałego i pozytywnego dialogu oraz zapobieganie trudnym sytuacjom.

Wdrożyliśmy Politykę zarządzania relacjami ORLEN S.A. ze społecznościami lokalnymi, bo właśnie relacje ze społecznościami lokalnymi są fundamentem, na którym buduje się biznes. Dlatego uważamy je za jeden z ważniejszych aspektów funkcjonowania ORLEN S.A. Chcemy być dobrym i odpowiedzialnym sąsiadem

– mówi Agata Górnicka, dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem.


Rzecznikiem ds. społeczności lokalnych w ORLEN S.A. została Wioletta Urbańska, która posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe związane z budowaniem relacji z klientami i interesariuszami, negocjacjami oraz rozwiązywaniem konfliktów i sporów. Przez blisko 15 lat pełniła funkcję rzecznika różnych grup interesariuszy, m.in. klientów, przedsiębiorców, w sferze biznesowej i administracji. Absolwentka m.in. podyplomowych studiów z mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów.  Z rzecznikiem można kontaktować się poprzez stronę internetową ORLEN.

Grupa ORLEN, zgodnie z nową Strategią Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2030 zakłada rozwój programu „ORLEN Dobrym Sąsiadem” oraz zweryfikowanie i ujednolicenie systemu komunikacji ze społecznościami lokalnymi we wszystkich spółkach wchodzących w jej skład. Bazując na przykładzie doskonale rozwijającej się współpracy Koncernu z niezwykle otwartą i zorganizowaną społecznością płocką, ORLEN planuje wdrożyć analogiczne procesy zarządzania zgłoszeniami jakie trafiają do spółek Grupy ORLEN od mieszkańców miejscowości, gdzie zlokalizowane są zakłady produkcyjne Grupy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *