Powiat Płocki

2024 r to w sumie 215 mln zł na rozwój powiatu

Ten rok będzie pełen inwestycji drogowych, ścieżek rowerowych, programów wsparcia czy dofinansowań. Takie zapewnienia padły z ust władz powiatu płockiego na spotkaniu z dziennikarzami.

Na spotkaniu prasowym podsumowano ubiegły rok. Zarówno Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, jak i Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego – Lech Dąbrowski – przyznali, że było to 12 intensywnych miesięcy pod względem inwestycji, ale także różnych nowych inicjatyw. Zapowiedzieli, że 2024 również będzie udanym rokiem, a budżet będzie jeszcze większy niż dotychczas. Jest to blisko 215 mln zł, z czego 50 mln zł to środki na inwestycje.

Sylwester Ziemkiewicz przyznał, że najistotniejszym problemem, który należy rozwiązać jest modernizacja dróg powiatowych, których na terenie powiatu jest ponad 720 km. Lech Dąbrowski nadmienił, że pewna część infrastruktury drogowej posiada stare podstawy, które należy usunąć i wybudować nowe, aby spełniały jak najlepsze warunki dla wszystkich uczestników ruchu.

Największą w historii powiatu modernizacją drogi jest ta Goślice-Leszczyn-Zagroby-Przeciszewo-Mikołajewo-Opatowiec, ale też droga Sikórz-Mochowo. W tym roku będą również kontynuowane przebudowy ciągu drogowego Gromice- Łętowo-Mąkolin-Rogowo wraz z budową dwóch mostów, a także droga w Orszymowie.

Przewodniczący rady Powiatu Płockiego mówił także o rozmowach z ORLEN S.A. wiążącymi się z naprawą dróg zniszczonych przez przewożenie dużych gabarytów do Kompleksu Olefin III.

Spółka zapewniała o wsparciu dla starostwa, aby drogi powiatowe, które zostały zniszczone przy budowie jednej z największych inwestycji petrochemicznych w Europie zostały wyremontowane. Jak się okazuje na taką inwestycję potrzeba około 68 mln złotych. O tym będziemy w najbliższych miesiącach rozmawiać z z ORLENem.

mówił Lech Dąbrowski Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego

Kolejną inwestycją związaną z infrastrukturą drogową jest budowa bazy drogowej w Gąbinie, która będzie odpowiadała za bieżące utrzymanie dróg. Starostwo chce również podjąć się budowy ścieżek rowerowych między innymi na odcinkach Słupno-Miszewko, ale także wokół jeziora Zdworskiego. Droga rowerowa również ma powstać na odcinku Radzanowo-Rogozino. Ma to być część inwestycji rozpoczętej w 2023 r., czyli ronda w Boryszewie.

Dobra współpraca z Urzędem Marszałkowskim pozwoli zrealizować duży ciąg komunikacyjny dróg rowerowych po wałach wzdłuż Wisły przechodzący przez gminę Słubice, Gąbin, Płock, Stara Biała i Brudzeń Duży. Środki na te działania będą pochodziły z UE

mówił Sylwester Ziemkiewicz Starosta Płocki

Inwestycje, które mają być podjęte w tym roku to nie tylko infrastruktura drogowa, ale także programy wspierające aktywność mieszkańców powiatu, ich rozwój, czy pomoc tym najbardziej potrzebującym.

Będziemy kontynuować programy takie jak wsparcie OSP, klubów sportowych i organizacji pozarządowych na działania z zakresu sportu i kultury. Rozpoczęła się również druga edycja Powiatowej Akademii Piłki Ręcznej, która została stworzona w poprzednim roku jako projekt pilotażowy. Niedługo zostanie uruchomiony także program ze zwiększoną pulą środków, czyli Działaj Lokalnie, który jest skierowany do lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

-wyliczał Starosta Płocki.

W tym roku nie zabraknie także nowych zadań. Powiat zamierza realizować nowy program.

To wsparcie “ogromnej siły” w powiecie płockim – Kół Gospodyń Wiejskich. Formą wsparcia ma być projekt uruchomiony dla pań i panów, którzy w swoich kołach będą mogli rozwijać się, ale także przeprowadzać działania mające na celu rozwój najbliższego otoczenia.

dodał Starosta

Powiatowy Urząd Pracy przeznaczy prawie 12 mln zł na wsparcia bezrobotnych, ale również pracodawców, którym brakuje pracowników. Będą również kontynuowane staże, kursy itp.

Jednym z programów będzie dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Mają to być środki na start. Kolejne dofinansowanie będzie można zdobyć na doposażenie stanowisk pracy dla istniejących firm, które chcą się rozwijać.

mówi Iwona Sierocka wicestarosta płocki

Jak przyznała – dla starostwa istotna jest edukacja, którą chcą nieustannie wspierać i dofinansowywać.

Są to między innymi środki finansowe na wyposażenie szkół czy ich remont. Celem Powiatowego Starostwa w Płocku jest to, aby kierunki kształcenia były adekwatne do potrzeb pracodawców i rynku pracy. Środki, które są wykorzystywane do wsparcia i rozwoju edukacji na terenie powiatu to około 33 mln złotych rocznie

dodała Sierocka

Wsparcie mają otrzymać również Domy Pomocy Społecznej. Dzięki środkom będzie możliwe polepszenie warunków w DPSach, ale również rozwój ich mieszkańców pod każdym względem.

Powracającymi tematami są: przybliżenie drogi S10 do Płocka, przebieg linii kolejowej CPK – w taki sposób, aby nie utrudniała życia ludzi, a także oszczędzi ich dobytek. Bardzo istotne – jak zaznaczył Sylwester Ziemkiewicz – jest pogłębienie Wisły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *