ORLEN S.A.Powiat Płocki

Blisko 142 mln zł od ORLENU na remonty dróg powiatowych i gminnych

ORLEN prowadzi w Płocku budowę Kompleksu Olefin III  największej inwestycji petrochemicznej w Europie na przestrzeni ostatnich 20 lat. Jej realizacja wiąże się z koniecznością transportu na plac budowy dużych ilości sprzętów i materiałów. Ponieważ lokalna infrastruktura wymagała od dłuższego czasu niezbędnych inwestycji, ORLEN realizując zadania społecznej odpowiedzialności biznesu przekaże Starostwu Powiatowemu w Płocku i Gminie Stara Biała blisko 142 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na przyspieszenie wykonania inwestycji w komunikacyjną sieć drogową na terenie gminy.

W trosce o bezpieczeństwo podczas podróży po drogach w regionie płockim, w styczniu 2023 r. ORLEN podpisał ze Starostwem Powiatowym w Płocku list intencyjny dotyczący istotnego wsparcia finansowego na remonty dróg powiatowych i gminnych, w bezpośrednim sąsiedztwie ORLENU. Równolegle rozpoczęły się rozmowy z Gminą Stara Biała na temat wybudowania nowego kompleksu tras drogowych, który odciąży drogi przebiegające przez Starą Białą, Nowe Draganie i Stare Draganie. Obwodnica będzie obsługiwać ciężkie transporty skierowane do ORLENU, a jednocześnie służyć  okolicznym mieszkańcom.

Zgodnie z decyzją ORLENU, w najbliższym czasie Starostwo Powiatowe otrzyma darowiznę w wysokości ponad 66 ml zł na przebudowę kilku dróg powiatowych, w tym:

– drogi powiatowej nr 2908W Srebrna-Draganie,

– drogi powiatowej nr 5205W (Płock) – gr. miasta – Draganie-Proboszczewice,

– drogi powiatowej nr 2909W Nowe Trzepowo-Bronowo Zalesie,

– drogi powiatowej nr 5201W Płock – Zągoty-Bonisław.

Z kolei gmina Stara Biała zobowiązała się, że ponad 75 mln zł darowizny od koncernu przeznaczy na przebudowę drogi łączącej zakład produkcyjny ORLENU z drogą wojewódzką nr 559. Budowa nowego układu komunikacyjnego zwiększy komfort korzystania z okolicznych dróg.

Budowa Kompleksu Olefin III i zwiększenie możliwości produkcyjnych petrochemikaliów nie tylko wpłynie korzystnie na działalność koncernu, ale – co bardzo ważne – jest gwarancją powstania nowych miejsc pracy oraz poprawy sytuacji finansowej sąsiadujących z kompleksem samorządów. Szacuje się, że dzięki realizacji inwestycji docelowo zatrudnienie w koncernie wzrośnie o ok. 650 etatów. Natomiast wpłaty ORLENU z tytułu podatków lokalnych, zasilających budżety gmin, wzrosną o dodatkowe ok. 160 mln zł rocznie.

Realizacja Kompleksu Olefin III przyczyni się także pozytywnie do wzrostu potencjału petrochemicznego Grupy ORLEN. Inwestycja pozwoli na zwiększenie produkcji petrochemii bazowej w Płocku o ponad 60 proc. oraz o ponad 30 proc. w całej Grupie ORLEN, włączając w to działalność koncernu w Czechach i na Litwie. Po jej zakończeniu w 2027 r., ORLEN będzie dysponował jednym z najnowocześniejszych i najbardziej efektywnym europejskim zakładem petrochemicznym w Europie. Umożliwi to zbudowanie przewagi konkurencyjnej Grupy ORLEN i wzmocnienie jej pozycji w roli regionalnego lidera w segmencie petrochemicznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *