Gospodarka i społeczeństwoPowiat Płocki

Ponad 20 mln zł na zadania w subregionie płockim

Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o kolejnym wsparciu projektów w regionie płockim. W sumie mowa o ponad 20 mln zł. Przeszło 1,2 mln zł przeznaczono na inwestycje w sierpeckim skansenie, a ponad 19 mln zł sejmik przyznał samorządom w ramach programów wsparcia. Pieniądze pozwolą na inwestycje w świetlicach wiejskich, ogrodach działkowych, modernizację boisk i hal sportowych, zakup autobusów dla szkół, realizację projektów proekologicznych i wiele innych działań.

Sejmik Mazowsza rozstrzygnął właśnie 11 z ponad 20 programów wsparcia, na które nabory zostały ogłoszone jeszcze w zeszłym roku. W sumie to blisko 190 mln zł na ponad 2 tys. inwestycji. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, to przede wszystkim ogromna pomoc finansowa dla lokalnych samorządów.

Dzięki pieniądzom z naszych autorskich programów wsparcia gminy i powiaty z regionu mogą zrealizować wiele inwestycji ważnych dla lokalnych społeczności. Tylko w regionie płockim będzie to 208 projektów, na które przeznaczyliśmy ponad 19 mln zł. A to jeszcze nie koniec niebawem będziemy przyznawać dofinansowanie w ramach pozostałych programów wsparcia, tak aby samorządy lokalne mogły jak najszybciej przystąpić do ich realizacji.

dodaje marszałek

22 projekty – ochrona klimatu i czyste powietrze

Sejmik Mazowsza dofinansowuje proekologiczne projekty. W sumie w ramach programów „Mazowsze dla klimatu” i „Mazowsze dla czystego powietrza” na terenie regionu płockiego zostały dofinansowane 22 projekty. Łączna wartość dofinansowania z budżetu województwa to ponad 2 mln zł. Wśród nich są m.in.: budowa tężni solankowej w miejscowości Bodzanów, zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Wyszyna i Ludwikowo, nasadzenia zieleni i zagospodarowanie terenów zielonych w gminie Wyszogród czy zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie powierzchni przepuszczalnej, dokonanie nasadzeń w gminie Radzanowo czy też „Eko-Słupno” – Gmina Samowystarczalna Energetycznie oraz „Gostynin promotorem zdrowego powietrza – edycja IV”.

Kwoty dofinansowania dla poszczególnych programów:

  • „Mazowsze dla czystego powietrza” – 11 projektów, ponad 647 tys. zł dofinansowania;
  • „Mazowsze dla klimatu” – 11 projektów, blisko 1,4 mln zł dofinansowania.

Ponad 4 mln zł na boiska i na hale sportowe

Od lat sejmik Mazowsza dofinansowuje obiekty sportowe w całym regionie. W tym roku w ramach programu „Mazowsze dla sportu” wsparcie otrzymały 24 projekty sportowe w regionie płockim. Łącznie trafi do nich ponad 4,1 mln zł. Dofinansowane projekty to m.in.: budowa kortu tenisowego w miejscowości Mała Wieś, modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Szkolnej w Nowej Górze, boiska „ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 33 w Płocku, systemu grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjnego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu, I etap modernizacji stadionu miejsko-gminnego w Wyszogrodzie czy też budowa boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Ligowo.

57 projektów strażackich z dofinansowaniem

„Mazowsze dla straży pożarnych” to program, w ramach którego sejmik Mazowsza dofinansowuje ochotnicze straże pożarne z całego regionu. Tegoroczne wsparcie dla OSP z regionu płockiego to ponad 2,5 mln zł. Te pieniądze zostały przeznaczone m.in. na remonty i modernizacje 22 budynków strażnic, m.in. dla OSP Mała Wieś, Nowy Duninów, Rogozino, Drobin czy Stara Biała, zakup 11 samochodów, m.in. dla OSP Solec, Proboszewice, Brzezia, Nowa Góra czy Wyszogród, a także wyposażenie dla ochotniczych straży pożarnych. W sumie pomoc otrzymało 57 projektów.

9 autobusów dla gmin z regionu płockiego 

„Autobusy dla mazowieckich szkół” to jeden z nowych programów wsparcia, które w ubiegłym roku były prowadzone w ramach pilotażu. Dzięki niemu gminy z Mazowsza mogą kupić autobusy dowożące uczniów do szkół. W tym roku z pomocy finansowej skorzystało 9 gmin z regionu płockiego: Mała Wieś, Słupno, Łąck, Staroźreby, Nowy Duninów, Słubice, Gostynin, Sierpc Zawidz. Otrzymały one łącznie ponad 4,3mln zł.

Ponad 9,8 mln zł dla sołectw i lokalnych centrów integracji

„Mazowsze dla sołectw” i „Mazowsze dla lokalnych centrów integracji” to programy wspierające lokalne społeczności. W ramach pierwszego z nich na pomoc finansową mogą liczyć niewielkie inwestycje w sołectwach, takie jak budowa oświetlenia lub wymiana na energooszczędne, budowa placów zabaw, siłowni plenerowych czy budowa chodników lub parkingów. W tym roku takie wsparcie otrzymało 45 projektów sołeckich z regionu płockiego. Łączna pomoc finansowa to ponad 1,5 mln zł„Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” to wsparcie na budowę lub remonty domów kultury czy świetlic wiejskich. Sejmik województwa dofinansował 19 projektów w regionie płockim. W sumie to ponad 3,6 mln zł dofinansowania.

3 projekty rad seniorów ze wsparciem sejmiku

Wycieczki, pikniki czy sportowe senioriady to tylko część projektów, które otrzymały w tym roku dofinansowanie w ramach programu „Mazowsze dla seniorów”. Sejmik Mazowsza wspiera mazowieckie rady seniorów i proponowane przez nich inicjatywy. W tym roku taką pomoc otrzymały 3 projekty skierowane do seniorów mieszkających w Płocku, Gąbinie i gminie Słupno. Łączna kwota wsparcia to blisko 110 tys. zł. Dofinansowane projekty to: „Senioriada 2023 – Parada i Senioriada – Płocki Miesiąc Seniorów 2024”, „Aktywny Senior – w drodze po zdrowie” oraz „Z miłości i pasji do rękodzieła – warsztaty i wyjazdy studyjne”.

Pomoc dla bezdomnych zwierząt

Mazowieckie gminy i powiaty mogą liczyć na pomoc sejmiku Mazowsza w zapobieganiu bezdomności zwierząt i utrzymywaniu schronisk. 21 takich projektów w regionie płockim otrzymało w tym roku ponad 272 tys. zł dofinansowania z programu „Mazowsze dla zwierząt”.

Mazowszanie pod opieką

Sejmik województwa dba o zdrowie Mazowszan. Mazowieckie samorządy mogły otrzymać dofinansowanie do realizacji prozdrowotnych projektów. W sumie w regionie płockim będą realizowane 4 takie projekty. Należą do nich: w powiecie płockim – bezpłatne badania PET dla mieszkańców powiatu płockiego oraz szczepienia ochronne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV, na terenie Płocka – profilaktyczne badanie piersi dla mieszkanek Płocka w wieku 30-44 lata oraz profilaktyczne badania prostaty dla mieszkańców Płocka w wieku 40+. W sumie to ponad 358 tys. zł. wsparcia.

Mazowsze dla młodzieży

Warto przypomnieć, że w grudniu 2023 r. został rozstrzygnięty program „Mazowsze dla młodzieży”. Samorząd województwa mazowieckiego dofinansował 3 inicjatywy młodzieżowych rad z regionu płockiego. Łączna kwota wsparcia to ponad 63,5 tys. zł. Środki można było pozyskać m.in. na organizowanie szkoleń z zakresu edukacji obywatelskiej, warsztatów rozwijających u młodzieży kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze, a także inicjatywy zgłoszone przez rady młodzieżowe. Poza tym wsparciem mogły zostać objęte działania związane z organizowaniem i przeprowadzeniem kampanii informacyjnej czy wyborczej, organizacją inauguracyjnej sesji młodzieżowych rad, warsztaty i szkolenia mające przygotować młodzież do pełnienia funkcji radnego oraz podnoszenie kompetencji przyszłych opiekunów młodzieżowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *