Gospodarka i społeczeństwo

Czy na dorosłe dziecko nadal należy płacić alimenty?

Wejście w dorosłość to czas dużych zmian zarówno dla osób, które właśnie ukończyły 18 rok życia, ale także dla ich rodziców. Czy w związku z tym dziecku nadal przysługują alimenty? Jeśli tak, to do jakiego wieku? Czy powinny być one płacone dalej do rąk przedstawiciela ustawowego czy może bezpośrednio córce lub synowi?

Do jakiego wieku dziecko ma prawo domagać się alimentów?

Na temat tego zagadnienia narosło wiele mitów. Najczęstszym z jakim się spotykam jest przekonanie, iż dziecko może pobierać alimenty do 26 roku życia. Jest to oczywiście stwierdzenie nieprawdziwe. Polskie prawo nie ustala górnej granicy wieku, do którego rodzice zobowiązani są płacić alimenty, a sąd rozstrzygając o ich uchyleniu bada czy dorosłe dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie, bez uszczerbku dla swojego rozwoju. Sąd weźmie również pod uwagę czy świadczenie alimentacyjne nie jest zbyt dużym obciążeniem dla rodzica oraz czy dorosłe dziecko dokonuje starań w celu samodzielnego utrzymania się.

Kto jest uprawniony do przyjmowania alimentów po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności?

Kolejną wątpliwością, z którą mierzą się osoby zobowiązane do regulowania alimentów jest pytanie kto – po uzyskaniu przez dziecko pełnoletniości – uprawniony jest do odbierania świadczenia – dziecko czy nadal drugi rodzic? Co do zasady należy stwierdzić, iż alimenty zasądzone są na dziecko i uprawnionym do ich odbierania po uzyskaniu pełnoletniości będzie dziecko. Może ono jednak złożyć oświadczenie, iż alimenty dalej mają trafiać na konto rodzica i do takiego oświadczenia drugi rodzic powinien się zastosować.

Trochę inaczej sytuacja wygląda w przypadku, w którym alimenty egzekwuje komornik. Wtedy najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie przez dziecko stosownego oświadczenia o sposobie w jaki mają być przekazywane pieniądze. Wskazany sposób będzie wiążący zarówno dla komornika jak i zobowiązanego.

Czy po osiągnięciu pełnoletniości uprawniony musi uzyskać nowe orzeczenie sądu?

Sąd zasądzając alimenty w sentencji wyroku wskazuje sposób w jaki świadczenie ma być regulowane. W przypadku małoletnich dzieci pieniądze na ich utrzymanie przekazywane są co do zasady do rąk drugiego rodzica. Czy zatem pełnoletnie dziecko może otrzymywać alimenty na podstawie takiego orzeczenia? Na to pytanie odpowiedział Sąd Najwyższy stwierdzając, iż w przypadku uzyskania przez uprawnionego pełnoletniości i zachowania przez niego prawa do alimentów, zobowiązany musi spełniać świadczenie do jego rąk i nie jest wymagane żadne dodatkowe orzeczenie sądowe w tym zakresie.

Kwestie alimentacyjne mogą rodzić wiele pytań i wątpliwości. W związku z tym najbezpieczniejszym sposobem na zabezpieczenie swoich praw – jako dziecko i jako rodzic – będzie skorzystanie z pomocy profesjonalisty.

Magdalena Grzelak
Adwokat, mediator sądowy
669-996-637, 507-177-989

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *