wtorek, 21 maja 2024
Gospodarka i społeczeństwoORLEN S.A.

Ekspercka wiedza pracowników ORLENU doceniona

Określenie szybkości korozji zachodzącej w trakcie przerobu ropy naftowej na instalacjach oraz analiza szybkości korozji ogólnej i wywołanej wodorem to wyniki prac doktorskich dwóch pracowników ORLENU. Procesy opracowane w tych badaniach są wdrażane na instalacjach w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN w Płocku, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa procesowego, wydłużenia żywotności instalacji przemysłowych oraz zmniejszenia częstotliwości potencjalnych awarii.

W  auli Politechniki Gdańskiej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich. Prace zostały napisane w ramach drugiej edycji ministerialnego programu Doktorat Wdrożeniowy. Autorem pierwszej pracy doktorskiej  pt. „Wykorzystanie algorytmów optymalizacyjnych w estymacji agresywności korozyjnej ropy naftowej” jest Tomasz Olczak, dyrektor Biura Technologii i Efektywności, a jej promotorem był dr hab. inż. Artur Zieliński, prof. Politechniki Gdańskiej. Pan Tomasz Olczak prowadził badania w kierunku wykorzystania sieci neuronowej umożliwiającej określenie szybkości korozji zachodzącej w trakcie przerobu ropy naftowej.

Wręczenie dyplomów to ukoronowanie kilku lat pracy oraz zamknięcie pewnego etapu w mojej karierze naukowej. Odebraniu dyplomu towarzyszyły duże emocje i radość, że dołączam do zaszczytnego grona naukowego Politechniki Gdańskiej. Opracowane w pracy doktorskiej algorytmy znajdą zastosowanie w pracy rafinerii. Przed fizycznym wprowadzeniem nowego gatunku ropy naftowej do instalacji pozwolą one na oszacowanie agresywności korozyjnej danego gatunku ropy naftowej

– mówi Tomasz Olczak dyrektor Biura Technologii i Efektywności.

Natomiast autorem pracy doktorskiej pt. „Diagnostyka i monitorowanie zagrożenia korozyjnego wywołanego wodorem w instalacji Krakingu Katalitycznego” jest Radosław Gospoś, ekspert w Biurze Badań i Rozwoju Petrochemii i Rafinerii Przyszłości. Promotorem tej pracy był prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki.

Moja praca doktorska poświęcona jest zagrożeniom korozyjnym wywołanym wodorem na instalacji Kraking Katalityczny II oraz możliwościom skutecznego monitorowania i diagnostyki zjawiska korozji równomiernej i nawodorowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa procesowego, wydłużenia żywotności instalacji przemysłowych oraz zmniejszenia częstotliwość awarii. W ramach realizacji pracy doktorskiej wspólnie z przedstawicielami Politechniki Gdańskiej przeprowadziłem szereg badań i analiz, które posłużyły do opracowania prototypu sensorów korozji stali w trybie online. Na podstawie wdrożonego monitoringu możemy dokonać analizy szybkości korozji w czasie rzeczywistym

– mówi Radosław Gospoś ekspert w Biurze Badań i Rozwoju Petrochemii i Rafinerii Przyszłości.

Obydwie prace zostały napisane na Wydziale Chemicznym na Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej Politechniki Gdańskiej w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy. Głównym  celem tego programu jest ułatwienie rozpoczęcia współpracy przedsiębiorstwom i uczelniom w zakresie realizacji badań dotyczących konkretnego problemu technologicznego wskazanego przez firmę. Autorem opracowania i docelowo doktorantem zostaje pracownik firmy zgłaszającej problem badawczy, którego praca doktorska jest prowadzona pod opieką naukową promotora z uczelni, czyli naukowca i eksperta reprezentującego określoną dyscyplinę naukową. Ze strony przemysłu opiekunem pomocniczym dla obu prac doktorskich był dr inż. Arkadiusz Majoch, dyrektor Biura Badań i Rozwoju Petrochemii i Rafinerii Przyszłości ORLEN S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *