sobota, 20 kwietnia 2024
Akademia Mazowiecka w PłockuPłock

Prof. Słodki rektorem AM w Płocku. Nie miał kontrkandydatów

Dziś, 12 marca Uczelniane Kolegium Elektorów wybrało prof. dr. hab. n. med. Macieja Słodkiego na Rektora Akademii Mazowieckiej w Płocku na kadencję 2024-2028. Obecnie sprawujący tą funkcję Rektor był jedynym kandydatem i uzyskał poparcie wszystkich elektorów.

Akademia Mazowiecka w Płocku

W głosowaniu brali udział przedstawiciele społeczności akademickiej, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji oraz studenci Uczelni. Za kandydaturą głosowało 18 osób, nikt nie był przeciwko, nie stwierdzono też głosów nieważnych.

Prof. Maciej Słodki, jest związany z Akademią Mazowiecką w Płocku od 2009 r. Uczestniczył w tworzeniu pierwszych w Płocku kierunków studiów medycznych, pełniąc funkcję pełnomocnika rektora ds. utworzenia i organizacji Instytutu Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. W latach 2010-2016 był dyrektorem tego instytutu. Pod kierownictwem prof. Macieja Słodkiego dokonano zmian strukturalnych uczelni, które polegały na przekształceniu instytutów w wydziały, utworzeniu katedr oraz powołaniu Collegium Medicum. Akademia Mazowiecka w Płocku uzyskała kategorie naukowe B+ w dwóch dyscyplinach, nauki o polityce i administracji oraz pedagogika. Wymienione osiągnięcia umożliwiły utworzenie z dniem 1 października 2022 r. Akademii Mazowieckiej w Płocku na mocy Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. Była to pierwsza uczelnia zawodowa w Polsce, która przekształcała się w akademię w wyniku spełnienia wszystkich ustawowych kryteriów. W 2023 r. uzyskano prawo do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o rodzinie. Ponadto rozwinięto Dział Nauki oraz Wydawnictwo Naukowe, które obecnie znajduje się na liście wydawnictw punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rozbudowana została także baza naukowa i dydaktyczna o nowe budynki, pracownie. Rektor Maciej Słodki doprowadził do uruchomienia w 2023 r. kształcenia na kierunku lekarskim. Za jego kadencji oddano do użytku jeden z, powstających obecnie, budynków kompleksu Collegium Medicum. Docelowo będzie to trzykondygnacyjny budynek z pracowniami, salami dydaktycznymi i symulacyjnymi, salą wirtualnej rzeczywistości, blokiem operacyjnym, salą z karetką pogotowia ratunkowego oraz szpitalnym oddziałem ratunkowym.

Akademia Mazowiecka w Płocku

Mijająca kadencja była okresem zmian i dynamicznego rozwoju uczelni, która dzięki staraniom prof. Macieja Słodkiego przekształciła się w Akademię Mazowiecką w Płocku. Nowa kadencja Jego Magnificencji rozpocznie się 1 września 2024 r. Rektor Maciej Słodki zapowiada dalszy rozwój naukowy Uczelni w kierunku uniwersytetu oraz uruchomienie nowych kierunków studiów, m.in. automatyka i robotyka oraz prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *