ORLEN S.A.Płock

Sokola rodzina ORLENU znów się powiększy

Para sokołów wędrownych gniazdujących na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN w Płocku złożyła tej wiosny już dwa jaja. Najbliższy miesiąc będzie kluczowy, ponieważ to okres 32-dniowej inkubacji pełnego lęgu. W tym czasie samica będzie wysiadywała jaja, a zdobywaniem pożywienia będzie zajmował się samiec. Wszystko wskazuje na to, że młode sokoły powinny wykluć się w drugiej połowie kwietnia.

Życie i zwyczaje płockich sokołów miłośnicy przyrody od 8 lat mogą obserwować przez całą dobę na stronie Odbudowa populacji sokoła wędrownego ORLEN | ORLEN . Właśnie dzięki monitoringowi można dokładnie ustalić, że pierwsze jajo pojawiło się we wtorek 12 marca, a drugie w czwartek 14 marca.

Sokoły wędrowne o imionach: Werwa i Rafik są od dwudziestu lat stałymi lokatorami budki lęgowej zamocowanej na kominie Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN w Płocku. Zdjęcia i filmy z monitoringu pokazują, że gniazdo na kominie IOS w Płocku cieszy się dużym zainteresowaniem drapieżnych ptaków. W poprzednich latach budkę wizytowała pustułka, a w 2018 gniazdo zostało zajęte na dłużej przez raroga. W poprzednim roku pojawił się także młody samiec sokoła wędrownego, który jak wynika z obrączki, wykluł się w 2019 r. w budce na kominie gdyńskiej elektrociepłowni. W tym roku docelowymi lokatorami została ponownie para o imionach Werwa i Rafik.

Ze względu na zubożenie krajobrazu nizinnego w ostatnich kilku dziesięcioleciach, dzikie ptaki często znajdują bezpieczne schronienie w miastach, na terenach przemysłowych oraz dookoła nich. Paradoksalnie tereny Zakładu Produkcyjnego posiadają wiele zalet dla sokołów wędrownych. Kominy są mniej narażone na ataki intruzów niż ich naturalne miejsca rozrodu, czyli skały. Ponadto te drapieżne ptaki mają pod dostatkiem pożywienia, czyli ptaków, które w dużych ilościach zamieszkują tereny przemysłowe i ich okolice. Sokoły wędrowne żyjące na terenach zakładów produkcyjnych są doskonałym przykładem wysokich możliwości adaptacyjnych tego gatunku. Ptaki nauczyły się wykorzystywać sztuczne światło z instalacji do polowania w nocy lub późnym wieczorem.

Tegoroczny lęg będzie kontynuacją bogatej historii sokołów wędrownych na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Po raz pierwszy samca sokoła wędrownego zauważono w pobliżu kompleksu w 1986 roku. Natomiast pierwsze budki lęgowe dla sokołów, przy współpracy ze „Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzikich Zwierząt SOKÓŁ”, zostały umieszczone w płockim zakładzie w 1999 roku. Dwie z nich zainstalowano na najwyższych kominach: Zakładowej Elektrociepłowni oraz Instalacji Clausa. Natomiast trzecia budka pojawiła się w 2015 roku na nowym kominie Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS). Premierowy lęg sokołów wędrownych miał miejsce w maju 2002 roku. Dzięki przyłączeniu się do Programu Restytucji Sokoła Wędrownego w Polsce ORLEN bierze udział w odbudowie populacji tych ptaków.

Dzięki zaangażowaniu Koncernu w odbudowę populacji sokołów wędrownych w Polsce do natury trafiło już 61 piskląt. Razem z osobnikami z czeskich rafinerii Grupy ORLEN UNIPETROL Litvínov i Kralupy nad Wełtawą, Elektrociepłowni oraz instalacji Polichlorku Winylu ANWIL we Włocławku, jak również obiektów Elektrociepłowni Żerań i Ciepłowni Kawęczyn Grupy PGNiG TERMIKA pula ta wynosi aż 182 ptaki żyjące na wolności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *