BodzanówFilmPowiat Płocki

Informacje z Miasta i gminy Bodzanów #34

Miasto i Gmina Bodzanów została nagrodzona prestiżową nagrodą im. Władysława Orkana. Jest ona przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Kolejne pieniądze z budżetu Mazowsza dla Miasta i Gminy Bodzanów. Tym razem pozyskano dofinansowanie na siedem zadań. W Urzędzie Miasta i Gminy podpisano umowy. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Bodzanów otrzymają wsparcie finansowe. W imieniu druhów umowy ze Starostą Płockim podpisał Burmistrz Jerzy Staniszewski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *