wtorek, 21 maja 2024
Płock

Pożegnanie bez czułości

Bez nadmiernych czułości pożegnaliśmy wrak z ul. Północnej ( parkował przed blokiem przy ul. Mickiewicza 19). To już czwarty  pojazd usunięty od początku roku przez strażników miejskich.

Wraki wciąż zajmują miejsca na płockich parkingach, a także w miejscach niedozwolonych. Przeszkadzają mieszkańcom, utrudniają ruch, a przede wszystkim blokują miejsca parkingowe, których i tak jest za mało. 

Tym razem odholowano nieużywany pojazd marki Opel Omega, który pozostawiony został przy ul. Północnej. Przeprowadzone w tej sprawie czynności służbowe pozwoliły na ostateczne usunięcie wraku.

Pamiętajmy, że nieużytkowany pojazd należy wyrejestrować i poddać recyklingowi, a nie pozostawiać na osiedlowym parkingu lub drodze publicznej.

mówi Jolanta Głowacka rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Płocku

W myśl zapisów art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza. Pojazd usunięty w trybie określonym wyżej, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

Jak się okazuje usunięcie pojazdu nie jest takie łatwe.

Usunięcie nieużywanego pojazdu jest uwarunkowane tym na jakim terenie się on znajduje. Aby można było odholować taki pojazd, musi znajdować się on na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, które są oznakowane specjalnymi znakami. W pozostałych przypadkach działania powinien podjąć zarządzający terenem. Jeśli droga wewnętrzna znajduje się na obszarze strefy ruchu lub zamieszkania, art. 50a ma zastosowanie. Jeśli nie – wrak nie zostanie usunięty przez służby na podstawie tego przepisu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pojazd stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, np. wyciekają z niego płyny eksploatacyjne.

dodaje Głowacka

Strażnicy miejscy reagują na wszystkie zgłoszenia dotyczące porzuconych aut. Czasem jednak ze względu na respektowanie przepisów, samochód nie może zostać odholowany.

Służby na początku procesu zawsze próbują ustalić tożsamość właściciela, po to by na własny koszt odholował samochód. Jeżeli kierowca nie zostanie ustalony, wówczas pojazd jest przewożony na specjalny parking. Od tego momentu właściciel ma pół roku na odebranie samochodu.

dodaje

Porzucony pojazd staje się własnością gminy, jeśli:

  • zgodnie z art. 50a ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym zostanie usunięty z drogi, ale nie zostanie odebrany na wezwanie gminy przez właściciela w ciągu 6 miesięcy. Wtedy samochód uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się,
  • zgodnie z art. 50a ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym w ciągu 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie została ustalona osoba uprawniona do jego odbioru.

Właścicielowi samochodu grozi szereg konsekwencji za nieodebranie samochodu. Są nimi: kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia, mandat za porzucenie wraku w miejscu publicznym, grzywna za porzucenie pojazdu, koszty odholowania, koszty parkowania do dnia odbioru.

foto Straż Miejska w Płocku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *