Gospodarka i społeczeństwo

Zabytki, miejsca pamięci, wymiana źródeł ciepła oraz edukacja zdrowotna w regionie płockim

Są pieniądze na realizację kolejnych czterech programów wsparcia. Tym razem Sejmik Województwa Mazowieckiego pomoże m.in. w ratowaniu zabytków, wymianie źródeł ciepła, rewitalizacji miejsc pamięci czy edukacji zdrowotnej z zakresu zdrowia psychicznego. Łącznie do regionu płockiego trafi ponad 3,2 mln zł dofinansowania.

Sejmik Mazowsza rozstrzygnął kolejne cztery programy wsparcia – „Mazowsze dla zabytków”, „Mazowsze dla czystego ciepła”, „Mazowsze dla miejsc pamięci” i „Mazowsze dla zdrowia psychicznego”.

Zainteresowanie naszymi programami wsparcia jest ogromne. Co roku zwiększamy więc pulę środków na pomoc lokalnym samorządom i organizacjom pozarządowym. W tym roku realizujemy ponad 20 takich programów i przeznaczamy na nie aż miliard złotych

 – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Mazowsze dla zabytków

Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach – na takie działania można było pozyskać dotację z programu „Mazowsze dla zabytków”.

Do regionu płockiego trafi 2,6 mln zł z naszego budżetu. Te środki pozwolą na przeprowadzenie niezbędnych prac przy 30 zabytkach 

– zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Wsparcie obejmuje m.in. konserwację polichromii, remonty elewacji, izolacje przeciwwilgociowe budynków, remonty dachów, konserwację stolarki okiennej oraz rewitalizację zabytkowego parku.

Samorząd Mazowsza dofinansował 140 projektów. W sumie to 13,8 mln zł z budżetu województwa na ratowanie zabytków w całym regionie.

Mazowsze dla czystego ciepła

O wsparcie w ramach programu mogły ubiegać się gminy z terenu województwa mazowieckiego, które realizują lub przed podpisaniem umowy uruchomią program udzielania mieszkańcom dotacji do wymiany źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych lub dodatku na zakup nośników energii. W sumie samorząd województwa przeznaczył 4,8 mln zł na realizację 18 projektów w całym województwie. 300 tys. zł z budżetu Mazowsza pomoże w likwidacji niskiej emisji na terenie miasta Płocka.

Mazowsze dla miejsc pamięci

Gminy i powiaty mogły również pozyskać środki na rewitalizację, modernizację, konserwację, a także tworzenie nowych miejsc pamięci, takich jak: pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne. Wsparciem mogły być objęte obiekty związane z działaniami prowadzonymi na rzecz odzyskania lub obrony niepodległości Polski, a także wydarzenia i postacie ważne dla narodu i państwa polskiego oraz województwa mazowieckiego, w szczególności osoby, które walczyły o wolność i suwerenność Polski lub były ofiarami represji władz zaborczych i reżimów totalitarnych, a także miejsca ich spoczynku, walk i męczeństwa. Samorząd Mazowsza przeznaczył 2 mln zł na realizację 38 inwestycji na Mazowszu. W regionie płockim wsparcie otrzymały 3 projekty na kwotę 142,5 tys. zł.

Mazowsze dla zdrowia psychicznego

Samorząd Mazowsza wspiera również działania związane z promocją zdrowia psychicznego i profilaktyką zaburzeń wśród mieszkańców województwa. Na program „Mazowsze dla zdrowia psychicznego” przeznaczył ponad 1,5 mln . Dzięki temu zostaną zrealizowane 23 projekty w całym województwie. Płock dzięki wsparciu samorządu Mazowsza – ponad 149 tys. zł – zrealizuje dwa projekty.

O dofinansowanie mogły ubiegać się powiaty i miasta na prawach powiatu. Wsparcie mogło obejmować promocję zdrowia i edukację zdrowotną z zakresu zdrowia psychicznego dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa prowadzoną w formie np. poradnictwa indywidualnego i grupowego, programów psychoedukacyjnych czy warsztatów i szkoleń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *