wtorek, 21 maja 2024
Powiat Płocki

Jest porozumienie o współpracy. Podpisały je Trzecia Droga i KO. Zdecydowano również o stanowiskach

Jest porozumienie, a to oznacza, że w powiecie płockim rządzić będzie koalicja – Trzecia Droga i Koalicja Obywatelska. Dziś podpisano dokumenty w tej sprawie.

To porozumienie będzie miało wpływ na rozwój ziemi powiatu płockiego. Rozmowy nad budową porozumienia trwały tydzień, dziś możemy ogłosić nasz wspólny sukces. Deklarujemy pracę na rzecz mieszkańców powiatu płockiego

Umowę parafowało 12 osób wybranych 7 kwietnia 2024 r. do Rady Powiatu Płockiego. Trzecia Droga PSL – Polska 2050 Szymona Hołowni reprezentowana będzie w Radzie Powiatu Płockiego w kadencji 2024 – 2029 przez następujących Radnych: Sylwestra Ziemkiewicza, Lecha Dąbrowskiego, Bogdana Banaszczaka, Ewę Kowalak, Magdalenę Woja, Bogusława Jankowskiego, Karolinę Koper, Izabelę Tomaszewską, Marię Bieniek. Koalicja Obywatelska reprezentowana będzie w Radzie Powiatu Płockiego w kadencji 2024 – 2029 przez następujących Radnych: Marcina Piotrowskiego, Katarzynę Zawadkę, Waldemara Zawadzkiego.

„Pracować będziemy zgodnie, pilnując postanowień niniejszej umowy koalicyjnej, ze świadomością odpowiedzialności za przyszłość wspólnoty mieszkańców Powiatu, która jest dla nas priorytetem” – czytamy w umowie.

Podpisana właśnie umowa gwarantuje stabilny rozwój powiatu, ale również poszczególnych gmin. Wierzę, że teraz współpraca będzie bardzo dobra – mówił Marcin Piotrowski z KO

Zarówno Radni Trzeciej Drogi, jak i Koalicji Obywatelskiej podkreślają, że umowa koalicyjna jest podyktowana dobrą przyszłością Powiatu Płockiego i wolą wyborców, którzy na kandydatów obu komitetów oddali w sumie prawie 54 proc. głosów w wyborach do Rady Powiatu Płockiego. Na kandydatów Trzeciej Drogi oddano 17 773 głosy (37,44 proc.), co dało temu komitetowi pierwsze miejsce w wyborach. Na kandydatów Koalicji Obywatelskiej oddano 7 761 głosów (16,35 proc.). Łącznie dało to 12 mandatów w 23-osobowej Radzie Powiatu Płockiego.

Nie bez znaczenia jest również koalicja tych ugrupowań na szczeblu centralnym. Wsparcie rządowe daje samorządowi znacznie większe możliwości rozwoju, co przełoży się na dobro, bezpieczeństwo i komfort mieszkańców.

Deklarujemy współpracę, cieszę się z tej koalicji. To potwierdzenie zwycięstwa i koalicji z 15 października. To duża radość, bo z tych umów koalicyjnych, ta umowa pokazuje, że jeśli dobrzy ludzie gromadzą się wokól dobry spraw to może być z tego powodu synergia – mówił wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

Jestem pewna, że nasi radni i samorządowcy z powiatu będą dobrze służyli tej ziemi, a my będziemy ich wspierać – zapewniała Elżbieta Gapińska poseł na Sejm RP.

Naturalne jest wsparcie z województwa mazowieckiego, na które mogą liczyć zarówno samorządowcy z powiatu jak i samego miasta. Subregion płocki jest bardzo ważny dla całego Mazowsza, szybko się rozwija i ma konkretne zadania przed sobą – mówił Adam Struzik marszałek województwa mazowieckiego.

Umowa koalicyjna wskazuje na najważniejsze obszary, na których skupią się nowy Zarząd i nowa Rada Powiatu. Bezapelacyjnie jest to bezpieczeństwo mieszkańców, związane zarówno z funkcjonowaniem na terenie Ziemi Płockiej jednej z największych firm w Europie Środkowo – Wschodniej, czyli Orlenu, jak i zagrożeniem powodziowym oraz zapewnieniem bezpieczeństwa

mieszkańcom w obliczu międzynarodowych konfliktów zbrojnych. Umowa zakłada również:

 – wspólną walkę z wykluczeniem komunikacyjnym regionu, tj. zabiegi o budowę i bliskie położenie trasy S10;

 – modernizację i budowę dróg oraz ścieżek rowerowych;

 – wzmocnienie i zwiększenie wsparcia dla mieszkańców w ich aktywnościach i pomysłach na rozwój lokalnych społeczności;

 – pomoc osobom potrzebującym i zagrożonym wykluczeniem;

 – dalsze inwestowanie w dobrą edukację i rozwój zintegrowanego szkolnictwa ponadpodstawowego;

 – walkę z bezrobociem oraz pomoc przedsiębiorcom i rolnikom.

Przed nami wiele wspólnych wyzwań i zadań, które wierzę, że dzięki temu porozumieniu uda nam się szybciej, sprawniej zrealizować. Cieszę się, że powiat płocki udało się tak dobrze ułożyć. Odpowiedzialność za przyszłość powiatu spoczywa na barkach radnych z KO. My wszyscy mamy świadomość, że współpraca wyjdzie nam wszystkim na korzyść – mówił Andrzej Nowakowski prezydent Płocka.

Biorąc pod uwagę historyczny wynik w Powiecie Płockim (2319 głosów, tj. ponad 30 proc. wszystkich głosów w okręgu), drugi wynik na Mazowszu w wyborach do rad powiatów, olbrzymie poparcie społeczne i zaangażowanie w rozwój Ziemi Płockiej, większość Radnych zaproponowała, by Starostą Płockim w nowej kadencji nadal był Sylwester Ziemkiewicz. Kandydatem na Wicestarostę jest Waldemar Zawadzki z KO – Radny Powiatu Płockiego od 2010 r., reprezentujący okręg zawiślański. Kandydatami na Członków Zarządu Powiatu Płockiego są również wieloletni Radni: Marcin Piotrowski (KO), Ewa Kowalak (TD) i Magdalena Woja (TD). Kandydatem na Przewodniczącego Rady Powiatu jest dotychczasowy Przewodniczący Lech Dąbrowski, związany z Samorządem Powiatu Płockiego od początku jego istnienia. Kandydatką na Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu jest Katarzyna Zawadka (KO).

One thought on “Jest porozumienie o współpracy. Podpisały je Trzecia Droga i KO. Zdecydowano również o stanowiskach

  • Po wyborach! Ja widzę że nowa/stara koalicja znowu nie zakłada wziąć się za merytoryczną pracę nad zaplanowaniem perspektywicznego ukształtowania i funkcjonowania Płocka jako ośrodka regionalnego i płockiego regionu, tak aby ten obszar leżał na wszystkich kierunkach integracji europejskiej i aby był optymalnie przystosowany do zagrożeń jakie stwarza lokalizacja tu strategicznego kompleksu petro-chemicznego oraz jakie stwarza nadwiślańskim obszarom zamulający się zbiornik włocławski! Ta kadencja powinna być inna niż poprzednie, które były bez zdiagnozowania zagrożeń oraz problemów i nie prowadziły do ich zmniejszenia oraz nie prowadziły do realizacji wyznaczonych strategicznych celów, których nie określono! Tak nie można prowadzić samorządowych działań !!!!

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *