środa, 22 maja 2024
Gospodarka i społeczeństwo

Dzięki środkom z UE na Mazowszu zrealizowano ponad 37 tys. projektów

Ponad 37 tys. projektów o wartości ponad 200 mld zł zrealizowanych na Mazowszu, z czego aż 14 tys. z programów regionalnych – to mazowiecki bilans 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przed nami kolejne konkursy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza, a także szansa na skorzystanie ze środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Dynamiczny i równomierny rozwój Mazowsza w ostatnich latach to w dużej mierze zasługa funduszy unijnych. W 2000 r. PKB województwa mazowieckiego wynosiło 153 tys. zł na mieszkańca, co dawało łącznie 20 proc. PKB kraju. Dziś województwo mazowieckie wytwarza prawie 25 proc. PKB Polski. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik od wejścia Polski do Unii Europejskiej Mazowsze rozwinęło się pod względem gospodarczym, społecznym i kulturowym.

Nie byłoby tak dużej zmiany bez funduszy unijnych. Ostatnie 20 lat to ponad 112 mld zł z Unii Europejskiej, które pozwoliły na realizację ponad 37 tys. projektów. Po środki unijne chętnie i skutecznie sięgają beneficjenci z całego województwa, zarówno przedsiębiorcy, ośrodki naukowe i badawcze, jak i samorządy lokalne.

W sumie na Mazowszu w ciągu ostatnich 20 lat udało się zrealizować ponad 37 tys. projektów, których wartość to aż 200 mld zł. Unijne dofinansowanie do tych projektów wyniosło ponad 112 mld zł. Samorząd województwa mazowieckiego odpowiada m.in. za wdrażanie programów regionalnych na Mazowszu. Dzięki tym programom udało się zrealizować blisko 14 tys. projektów. Powstało blisko 1,5 tys. km nowych lub przebudowanych dróg powiatowych i gminnych, a także 1,4 tys. km ścieżek rowerowych, 700 budynków użyteczności publicznej przeszło termomodernizację, środki unijne wsparły również rozwój lotniska w Modlinie i Kolei Mazowieckich.

Krajowy Plan Odbudowy

Województwo mazowieckie zamierza również sięgnąć po środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). W lutym do programu zostały zgłoszone projekty o łącznej wartości ponad 4,7 mld zł. Aleksandra Szwed, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w urzędzie marszałkowskim zaznacza, że w większości są to projekty już zrealizowane lub w trakcie realizacji.

Projekty finansowane w ramach KPO muszą być zrealizowane i rozliczone do końca sierpnia 2026 r. W ramach czterech obszarów zgłosiliśmy do sfinansowania ponad 60 różnych projektów, m.in. utworzenie ośrodków udarowych w regionie, modernizacje i wyposażenie szpitali czy zakup pociągów dla Kolei Mazowieckich.

Województwo mazowieckie zgłosiło do KPO projekty w ramach czterech obszarów:

 • efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia – zgłoszone zostały projekty o wartości ponad 1,2 mld zł, m.in.: budowa ośrodka radioterapii w Płocku, budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie, utworzenie ośrodków udarowych;
 • zielona energia i zmniejszenie energochłonności – zgłoszone zostały projekty o wartości ponad 149 mln zł, m.in.: poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach, Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze;
 • transformacja cyfrowa – zgłoszone zostały projekty o wartości ponad 40 mln zł, m.in.: rozbudowa elementów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, Barometr Kompetencji Cyfrowych czy aplikacja rolna zintegrowana z Mobilnym Centrum Badania i Analizy Gleby;
 • zielona energia i inteligentna mobilność – zgłoszone zostały projekty o wartości ponad 3,3 mld zł, m.in.: zakup 6 sztuk pojazdów elektryczno-akumulatorowych, 16 sztuk dwuczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych czy Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych.

20 lat Mazowsza w Unii Europejskiej podsumowanie

 • blisko 14 tys. zrealizowanych projektów;
 • ponad 19 mld zł unijnego dofinansowania;
 • blisko 1,5 tys. km nowych lub przebudowanych dróg powiatowych i gminnych;
 • ponad 1,4 tys. km ścieżek rowerowych;
 • ponad 700 termomodernizacji budynków użyteczności publicznej;
 • ponad 270 zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów kolejowych;
 • rozwój lotniska w Modlinie i Kolei Mazowieckich.

Dwadzieścia lat po akcesji Polski, a w tym Mazowsza do Unii Europejskiej to czas ogromnych zmian, które widać w każdym miejscu naszego regionu. To przeszło 10,3 mld zł przeznaczone na najważniejsze potrzeby i przedsięwzięcia w jednostkach samorządowych oraz ponad 4,6 mld zł na rozwój i budowanie silnych przedsiębiorstw w naszym województwie – podkreśla Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Szansa na nowe inwestycje w regionie

Jednym z większych sukcesów samorządu województwa mazowieckiego w ostatnich latach było przeprowadzenie statystycznego podziału województwa.

Dzięki naszym zabiegom i staraniom Unia Europejska traktuje Mazowsze jako dwa oddzielne regiony – warszawski stołeczny oraz mazowiecki regionalny. W ten sposób beneficjenci z całego regionu mogą sięgać po fundusze europejskie w obecnie trwającej perspektywie. To ponad 2 miliardy euro w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. 1,6 mld euro trafi na inwestycje i projekty w regionie mazowieckim regionalnym, a 501 mln euro na inwestycje w regionie warszawskim stołecznym. Nabory trwają praktycznie cały czas. Zachęcam do składania wniosków – wyjaśnia marszałek Adam Struzik.

Obecnie trwające nabory w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 to m.in.:

 • do 22 maja br. z zakresu poprawy dostępności szkół dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w regionie mazowieckim regionalnym;
 • do 27 maja br. z zakresu mobilności miejskiej dla regionu mazowieckiego regionalnego;
 • do 28 maja br. z obszaru kultury i do 22 czerwca br. turystyki dla regionu warszawskiego stołecznego oraz mazowieckiego regionalnego.

Wszystkie aktualne nabory znajdują się na stronie: https://funduszeuedlamazowsza.eu/informacje-o-naborach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *