Gospodarka i społeczeństwoORLEN S.A.

ORLEN opublikował wyniki, a prezes zapowiada harmonogram celów do osiągnięcia

Naszym zadaniem jest kreowanie wartości i wzrostu Grupy ORLEN. Pracujemy tak, by przewidywać i sprawnie wykorzystywać rynkowe trendy. Umacniamy Grupę i zwiększamy jej odporność na szoki zewnętrzne – pisze Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN S.A. Koncern opublikował raport finansowy za ubiegły rok.

Rok 2023 był pierwszym, w którym Grupa ORLEN funkcjonowała po połączeniu z Grupą Lotos i PGNiG. To był też rok zmiennego otoczenia zewnętrznego, a skutki działań samej organizacji nie zawsze były jednoznaczne. Dość powiedzieć, że wynik skonsolidowany Grupy ORLEN za 2023 rok obciążyły odpisy wartości aktywów, co podważa trafność niektórych decyzji poprzedników. To 17,2 mld zł w ramach projektów i inwestycji, które wnikliwie badamy – pisze prezes.

Zapewnia, że koncern skupia się na przyszłości.

Jesteśmy w trakcie transformacji energetycznej. A to znaczy, że mierzymy się z konkretnymi wyzwaniami i mamy harmonogram celów do osiągnięcia. Dążymy do tego, by sfinansować ten proces, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii – pisze Fąfara

Farmy wiatrowe, rozwój fotowoltaiki, realizacja projektów wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla (CCS), czy też rozwój projektów z zakresu produkcji zielonego wodoru, czyli zdecydowane przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii, to plany na najbliższą przyszłość.

Przyspieszamy. Wyzwania związane z dekarbonizacją ciepłownictwa, rozwojem biogazu czy też budową nowoczesnej organizacji sprzedaży detalicznej – to zadania, które dla naszego zarządu będą priorytetami. Dokonamy też wnikliwej rewizji najważniejszych projektów strategicznych realizowanych obecnie w Grupie ORLEN. Przygotujemy wizję przyszłości segmentu petrochemii w kontekście budowy nowej instalacji olefin. Będziemy szukać możliwości rozwoju poprzez partnerstwa i współpracę z międzynarodowymi podmiotami. – pisze w liście prezes

Jak zaznacza, do zrobienia w obszarze kultury korporacyjnej jest wiele. Większy nacisk koncern ma położyć na efektywność, a także wdrożyć nowoczesne metody zarządzania. 

Będziemy podejmować decyzje w oparciu o przesłanki zrozumiałe dla inwestorów i akcjonariuszy. Grupa ORLEN będzie przewidywalna i przejrzysta. Zadbamy o wartość inwestycji naszych akcjonariuszy i odbudowanie zaufania inwestorów. Zapewnia Prezes Fąfara

GK ORLEN opublikowała właśnie raport finansowy za 2023 rok. Tu cały – dla zainteresowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *