środa, 22 maja 2024
Powiat Płocki

Radni wybrali m.in. Starostę Płockiego, Przewodniczącego Rady Powiatu

Od nas zależy, jak ten powiat będzie funkcjonował, dlatego proszę, byśmy nie wchodzili w spory polityczne, a dobro Ziemi Płockiej było naszym najwyższym celem – powiedział Lech Dąbrowski tuż po wybraniu go na Przewodniczącego Rady Powiatu Płockiego nowej kadencji. Sylwester Ziemkiewicz, który ponownie został Starostą Płockim, podkreślił: – Chcę wdrażać nowoczesną wizję samorządu.

W poniedziałek, 6 maja 2024 roku, odbyła się pierwsza w nowej kadencji sesja Rady Powiatu Płockiego. Obrady otworzył Lech Dąbrowski – dotychczasowy Przewodniczący i jednocześnie najstarszy Radny w gronie 23 Rajców. Takie są zasady – pierwsze obrady, do momentu wybrania nowego Przewodniczącego, prowadzi Radny-Senior. W prowadzeniu sesji pomagał mu najmłodszy Radny – Piotr Skorupski.

Wśród gości przybyłych na sesję byli: Poseł na Sejm RP Jacek Ozdoba, w imieniu Senatora RP Waldemara Pawlaka – Dyrektor Biura Senatora Aleksandra Szostek, Kierownik płockiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Bogdan Banaszczak, p.o. Komendant Miejski Policji w Płocku Robert Nowakowski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Jacek Starczewski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Płocku Hilary Januszczyk.

Już sam początek sesji był bardzo uroczysty. Przedstawiciele Powiatowej Komisji Wyborczej w Płocku wręczyli każdemu Radnemu zaświadczenie o wyborze do Rady Powiatu. Następnie odbyło się ślubowanie. Każdy Radny czytał następujące słowa: Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Chętni mogli dopowiedzieć: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Po złożeniu ślubowania, Radni zaczęli wypełniać kolejne punkty obrad. Powołali m.in. Komisję Uchwał i Wniosków, w skład której weszli Karolina Koper, Magdalena Kołodziejska i Marcin Piotrowski. Została również wyłoniona Komisja Skrutacyjna, której celem było przeprowadzenie głosowań zaplanowanych podczas sesji. W skład tej Komisji weszli: Izabela Tomaszewska, Bogusław Jankowski oraz Maciej Jabłoński.

Bez wątpienia jednym z najważniejszym punktów obrad było wybranie Przewodniczącego Rady Powiatu w kadencji 2024 – 2029. Radni zgłosili tylko jednego kandydata na to stanowisko: dotychczasowego Przewodniczącego Lecha Dąbrowskiego. Wyniki tajnego głosowania wyglądały następująco: 14 głosów za, 9 głosów przeciw.

Bardzo Państwu dziękuję za zaufanie. 30 lat pracuję w samorządzie, ale będę pracował jeszcze ciężej, aby zadowolić również tych 9 Radnych, których nie przekonałem – uśmiechnął się Przewodniczący Lech Dąbrowski i już na poważnie kontynuował: – To już siódma kadencja naszego samorządu, mam nadzieję, że będzie szczęśliwa i że nadal, ponad podziałami, będziemy dbali o dobro tej ziemi. Spór jest ważny, ale tylko merytoryczny, na argumenty, które przekonują. Ja ze swej strony, tak jak dotychczas, będę się starał jednoczyć i spajać tę Radę.

Kolejnym punktem obrad był wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu (Radni zdecydowali o wyborze na razie tylko jednej osoby na tę funkcję). Jedyną kandydatką była debiutująca w Radzie Katarzyna Zawadka. Wyniki tajnego głosowania wyglądały następująco: 12 głosów za,11 głosów przeciw.

Trzecim bardzo ważnym punktem sesji był wybór Starosty Płockiego. Ponownie został zgłoszony tylko jeden kandydat – dotychczasowy Starosta Sylwester Ziemkiewicz. Wyniki tajnego głosowania wyglądały następująco: 13 głosów za, 10 głosów przeciw.

Starosta podziękował za wybór zarówno Radzie, jak i mieszkańcom swojego okręgu – gminy Radzanowo i Słupno, którzy w wyborach samorządowych oddali na niego rekordową w historii powiatu płockiego i województwa mazowieckiego (drugi wynik na Mazowszu) liczbę głosów. Wybór Rady Powiatu jest dla mnie zobowiązaniem, aby dalej, równie intensywnie, pracować na rzecz rozwoju powiatu płockiego, co przełoży się na jakość życia jego mieszkańców – powiedział Starosta Sylwester Ziemkiewicz, gratulując wyboru Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącej, jak i wszystkim pozostałym Radnym.

Starosta kontynuował: – Od 18 lat mam zaszczyt pracować w samorządzie, zaczynałem od samorządu gminnego, a od niespełna 3 lat pracuję na szczeblu powiatowym. Ostatnie lata to był trudny czas, a mimo to razem zrealizowaliśmy wiele potrzebnych projektów dla naszych mieszkańców. Przypomnę, że w ciągu 2,5 roku udało nam się pozyskać 200 mln zł środków zewnętrznych, na inwestycje w tegorocznym budżecie przeznaczyliśmy 50 mln zł, budujemy ścieżki rowerowe, wspieramy OSP, KGW, rozwijamy program „Działaj Lokalnie”, dla utalentowanych młodych ludzi są stypendia z Fundacji im. Mariusza Bieńka. Robimy bardzo dużo, w nowej kadencji na pewno nie zwolnimy tempa rozwoju powiatu płockiego. Będziemy dbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, wspierać przedsiębiorców. Zależy mi na nowoczesnej wizji samorządu. Chcę, aby mieszkańcy postrzegali starostę nie tylko jako urzędnika, ale i jako samorządowego menadżera, społecznika, który poprzez konsultacje społeczne, wsłuchiwanie się w głos mieszkańców, skutecznie wspomaga rozwój lokalny.

Następnie Starosta Sylwester Ziemkiewicz przedstawił Radzie swoje rekomendacje na członków Zarządu Powiatu Płockiego. Na stanowisko Wicestarosty wskazał Waldemara Zawadzkiego, na Członków Zarządu rekomendował Ewę Kowalak, Magdalenę Woja oraz Marcina Piotrowskiego. Radni, w tajnym głosowaniu, przyjęli wszystkie rekomendacje Starosty większością głosów 13:10.

RADNI POWIATU PŁOCKIEGO W KADENCJI 2024 – 2029

Polskie Stronnictwo Ludowe

 • 1. Lech Dąbrowski
 • 2. Magdalena Woja
 • 3. Bogdan Banaszczak
 • 4. Bogusław Jankowski
 • 5. Sylwester Ziemkiewicz
 • 6. Izabela Tomaszewska
 • 7. Karolina Koper
 • 8. Maria Bieniek
 • 9. Ewa Kowalak

Koalicja Obywatelska

 • 1. Marcin Piotrowski
 • 2. Katarzyna Zawadka
 • 3. Waldemar Zawadzki

Prawo i Sprawiedliwość

 • 1. Małgorzata Purcelewska
 • 2. Leszek Majczyna
 • 3. Wojciech Muczyński
 • 4. Maciej Jabłoński
 • 5. Krzysztof Czerwiński
 • 6. Magdalena Kołodziejska
 • 7. Piotr Skorupski
 • 8. Andrzej Cieślak
 • 9. Anna Dębska-Gutkowicz
 • 10. Krzysztof Ledzion

Stowarzyszenie „Gminy dla Powiatu”

 • 1. Zbigniew Białecki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *