Powiat Płocki

Droga S10/S50 – spotkania informacyjne

W połowie maja odbędą się spotkania informacyjne z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Bydgoszcz oraz Biura Projektowego Databout Sp. z o.o. Główny cel tych spotkań to omówienie wariantów przebiegu drogi ekspresowej S10/S50 oraz drogi krajowej nr 60. Związane to jest z realizacją zadania „Budowa drogi ekspresowej S10 na odc. od granicy województwa do DK50 i S50 na odc. od DK50 do S7” Budowa drogi S10 A1-OAW, część 2 w woj. mazowieckim. Firma Databout Sp. z o.o. na zlecenie GDDKiA Oddział w Bydgoszczy opracowuje studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla projektu pn.: „Budowa drogi ekspresowej S10 na odc. od granicy województwa do DK50 i S50 na odc. od DK50 do S7”.

Spotkanie informacyjne w szczególności skierowane jest do przedstawicieli lokalnych samorządów, instytucji odpowiedzialnych za zagospodarowanie terenu oraz mieszkańców obszaru objętego inwestycją. Zapraszamy:

  • Mieszkańców Miasta Płocka – 21 maja 2024 r. /wtorek/ o godz. 16.00 do hali widowiskowo-sportowej Orlen Arena w Płocku (klatka K5, piętro I) Płock ul. Plac Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock
  • Mieszkańców Gminy Bielsk, Stara Biała i Radzanowo 22 maja 2024 r. /środa/ o godz. 16.00 do hali sportowej przy Szkole Podstawowej  im. W. Broniewskiego w Bielsku, Bielsk ul. Sierpecka 42, 09-230 Bielsk

W ramach organizowanego spotkania uczestnicy będą mieli możliwość zgłoszenia uwag oraz podjęcia dyskusji na temat zaproponowanych rozwiązań. Efektem przeprowadzonego spotkania będzie szczegółowa analiza opinii zgłoszonych przez jego uczestników oraz uwzględnienie racjonalnych i możliwych do realizacji postulatów lokalnej społeczności w porozumieniu z Zamawiającym.

Informujemy, że na stronie internetowej przedmiotowego zadania (http://cz2.S10a1-oaw.pl) będą dostępne materiały do pobrania (plan orientacyjny, plan sytuacyjny). Na stronie będą także dostępne ankiety, za pośrednictwem których zainteresowane strony będą mogły zgłaszać swoje uwagi. W celu zgłaszania uwag dla osób zainteresowanych została uruchomiona skrzynka mailowa: S10cz2@s10a1-oaw.pl.

Wszelkie informacje na temat przedmiotowego przedsięwzięcia oraz planowanych spotkań informacyjnych będą dostępne na ww. stronie internetowej.

Informujemy, że niniejszy projekt jest Inwestycją Towarzyszącą w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *