PłockWojewódzki Szpital Zespolony w PłockuZdrowie

Oddziały kliniczne na Winiarach

Od 1 czerwca 2024 r. część oddziałów szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku przekształciła się w oddziały kliniczne. Taki status zyskały: Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy, I Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, II Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Kliniczny Oddział Chirurgii Dziecięcej, Kliniczny Oddział Dziecięcy, Kliniczny Oddział Kardiologiczny, Kliniczny Oddział Laryngologiczny, Kliniczny Oddział Neurologiczny, Kliniczny Oddział Reumatologiczny, Kliniczny Oddział Wewnętrzny. Proces przekształceń pozostałych oddziałów szpitalnych, zgodnie z porozumieniem zawartym z Akademią Mazowiecką w Płocku, został rozłożony na lata 2025-2027.

Umowę o współpracy określającą warunki i zasady udostępniania uczelni komórek organizacyjnych szpitala na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w celu kształcenia studentów na kierunkach lekarskich oba podmioty podpisały 2 października 2023 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *