ORLEN S.A.Płock

Wakacje z ORLENEM

Przez całe lato ORLEN zaprasza dzieci z Płocka i sąsiednich gmin (Stara Biała, Łąck, Gąbin, Słupno, Radzanowo i Nowy Duninów) na „Wakacje z ORLENEM”. W tym roku poszerzyliśmy ofertę tematycznych półkolonii skierowaną do najmłodszych mieszkańców Płocka. Od 1 lipca do 23 sierpnia br. zapraszamy na półkolonie: sportowe, kulturalne, językowe oraz półkolonie „Laba w mieście” czy półkolonie z Zespołem Dzieci Płocka. Udział we wszystkich półkoloniach jest bezpłatny.

Półkolonie kulturalne  czyli warsztaty muzyczne (grupa instrumentalna i wokalna), warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne, warsztaty taneczne i audiowizualne. Oferta skierowana jest do dzieci klas I-VIII szkół podstawowych. Dwa turnusy „Wakacji kulturalnych z ORLENEM” prowadzone będą przez Stowarzyszenie Edukacji Kulturalno – Artystycznej i Nauki odbędą się w Szkole Podstawowej nr 23 przy ulicy Walecznych 20 w Płocku, w terminach:  1-5 lipca 2024 roku (I turnus) oraz  7-12 lipca 2024 roku (II turnus). Karty zgłoszeniowe i inne wymagane dokumenty będzie można pobrać w dniu 17 czerwca na stronie internetowej stowarzyszenia: https://sites.google.com/site/sekanplock/. Warunkiem zgłoszenia dziecka do udziału w półkoloniach będzie wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami i osobiste dostarczenie go w terminie 24 – 25 czerwca 2024 r. (poniedziałek – wtorek) w godzinach 15:30 – 17.00 do Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Walecznych 20 (przy wejściu głównym do szkoły). Lista dzieci przyjętych do udziału w półkoloniach kulturalnych zostanie opublikowana w dniu 28  czerwca 2024 roku  na stronie internetowej SEKAiN:  https://sites.google.com/site/sekanplock/.

Półkolonie sportowe – czyli zajęcia sportowo – rekreacyjne, quizy i zabawy, zajęcia plastyczne, mini turnieje piłki nożnej, mecze piłki nożnej oraz wiele innych atrakcji. Oferta skierowana jest do dzieci w wieku 7-14 lat. Dwa turnusy „Wakacji sportowych z ORLENEM” prowadzone przez Stowarzyszenie Sportowe FFUTBOLGANG odbędą się w terminach: 5-9 sierpnia (I turnus) oraz 12-16 sierpnia (II turnus) w czterech  płockich szkołach podstawowych – SP 1, SP 12, SP 16 i SP 22.  Warunkiem zgłoszenia dziecka na półkolonie będzie poprawne wypełnienie karty zgłoszeniowej udziału dziecka oraz dostarczenie jej do organizatora w dniu naboru. Kartę zgłoszeniową dziecka wraz z załącznikami oraz Regulamin półkolonii będzie można pobrać  od 17 czerwca 2024 r. na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia http://futbolgang.plo.pl. Nabór odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 1 przy Pasażu Vuka Karadzica w poniższych terminach: 27 czerwca 2024 roku w godzinach  16:00 – 19:00
oraz 28 czerwca 2023 roku w godzinach 17:00 – 19:00.  Lista dzieci przyjętych do udziału w półkoloniach sportowych zostanie opublikowana w dniu  01.07.2024 r.  na oficjalnej stronie internetowej www.futbolgang.plo.pl

Półkolonie „Laba w mieście” – czyli gry i zabawy integracyjne, spotkanie ze sztuką, zabawy sportowe, gra miejska na terenie Płocka, zajęcia teatralne. Oferta skierowana jest do dzieci w wieku 7-12 lat. Cztery turnusy półkolonii prowadzone przez Stowarzyszenie Człowiek Kultura odbędą się w terminach: 15-19 lipca (I turnus), 22 – 26 lipca (II turnus), 29 lipca – 2 sierpnia (III turnus) oraz 5 – 9 sierpnia (IV turnus) na terenie Szkoły Katolickiej w Płocku przy ul. Abp. A. J. Nowowiejskiego 2A. Warunkiem zgłoszenia dziecka na półkolonie będzie poprawne wypełnienie karty zgłoszeniowej udziału dziecka oraz dostarczenie jej do organizatora w dniu naboru. Kartę zgłoszeniową dziecka wraz z załącznikami oraz Regulamin półkolonii będzie można pobrać od 17 czerwca 2024 r. na oficjalnej stronie internetowej  Stowarzyszenia  https://czlowiekkultura.pl/. Rekrutacja dzieci na półkolonie odbędzie się w Szkole  Katolickiej w Płocku przy ul. Abp. A. J. Nowowiejskiego 2A w dniu 21 czerwca w godz. 15.30 – 18.00. Lista dzieci przyjętych do udziału w półkoloniach zostanie opublikowana w dniu 26.06.2024 r.  na oficjalnej stronie internetowej https://czlowiekkultura.pl/

Półkolonie językowe – czyli nauka języka angielskiego poprzez zabawy integracyjne, zajęcia językowe, quizy, gry edukacyjne czy zajęcia twórcze. Oferta skierowana jest do dzieci w wieku 5 -11 lat. Dwa turnusy półkolonii prowadzone przez szkołę językową Centrum Edukacji odbędą się w terminach: 5-9 sierpnia (I turnus) oraz 19-23 sierpnia w siedzibie Centrum Edukacji przy ul. Kobylińskiego 25 w Płocku. Warunkiem zgłoszenia dziecka na półkolonie będzie poprawne wypełnienie karty zgłoszeniowej udziału dziecka oraz dostarczenie jej do organizatora w dniu naboru. Kartę zgłoszeniową dziecka wraz z załącznikami oraz Regulamin półkolonii będzie można pobrać od 17 czerwca 2024 r. na oficjalnej stronie internetowej www.centrumedukacji.pl Rekrutacja dzieci na półkolonie odbędzie się w Centrum Edukacji w Płocku przy Kobylińskiego 25 w dniu 26 czerwca w godz. 16.00 – 18.00. Lista dzieci przyjętych do udziału w półkoloniach zostanie opublikowana w dniu 28.06.2024 r. na oficjalnej stronie internetowej www.centrumedukacji.pl

Półkolonie z Zespołem Dzieci Płocka – to 6 dni z Dziećmi Płocka oraz tematyką regionalną i tradycjami ludowymi, czyli zabawa, zajęcia taneczne, warsztaty artystyczne, dzień rycerski oraz dzień harcerski. Oferta skierowana jest do dzieci w wieku 6 -14 lat. Jeden turnus półkolonii prowadzony przez Zespół Dzieci Płocka odbędzie się w dniach 5 -10 sierpnia 2024r. w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke przy Al. Jachowicza 34 w Płocku. Warunkiem zgłoszenia dziecka na półkolonie będzie poprawne wypełnienie karty zgłoszeniowej udziału dziecka oraz dostarczenie jej do organizatora w dniu naboru. Kartę zgłoszeniową dziecka wraz z załącznikami oraz Regulamin półkolonii będzie można pobrać od 17 czerwca 2024 r. na oficjalnej stronie internetowej Zespołu www.dzieciplocka.pl. Rekrutacja dzieci na półkolonie odbędzie się w siedzibie Zespołu  przy Al. Jachowicza 34 w dniu 29 czerwca w godz. 9.00 – 14.00. Lista dzieci przyjętych do udziału w półkoloniach zostanie opublikowana w dniu 1 lipca 2024 r.  na oficjalnej stronie internetowej www.dzieciplocka.pl.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat tegorocznych „Wakacji z ORLENEM” znajdziecie na stronach internetowych:

– półkolonie kulturalne – https://sites.google.com/site/sekanplock/
– półkolonie sportowe – www.futbolgang.plo.pl
– półkolonie językowe – www.centrumedukacji.pl
– półkolonie „Laba w mieście”- https://czlowiekkultura.pl/
– Półkolonie z Zespołem Dzieci Płocka – www.dzieciplocka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *