Płock

„PRAWOmówni” wolontariusze pomogą w sądzie

Studenci Akademii Mazowieckiej w Płocku będą służyć pomocą uczestnikom postępowań sądowych. Porozumienie w sprawie projektu pn. „PRAWOmówni” podpisali ze strony Akademii Mazowieckiej w Płocku prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki, Rektor, ze strony Sądu Rejonowego w Płocku Jacek Leśniak, Prezes, a ze strony Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” Oddział w Płocku SSR Katarzyna Mieszkowicz, Prezes.

W ramach realizowanego projektu, studenci Akademii Mazowieckiej w Płocku zapoznawać będą uczestników postępowań sądowych z kwestiami natury technicznej i organizacyjnej, wynikającymi z toczącego się z ich udziałem postępowania sądowego, a zwłaszcza z ich rolą w postępowaniu, nazewnictwem, miejscem, które należy zająć po wejściu na salę, organizacją rozprawy sądowej, zwrotami formalnymi stosowanymi w sądzie, a także wymaganym zachowaniem na sali rozpraw i możliwymi środkami dyscyplinującymi.

Celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa, zmniejszenie stresu doznawanego przez uczestników postępowania sądowego i usprawnienie jego przebiegu.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w Sądzie Rejonowym w Płocku od października 2024 r., a w rolę wolontariuszy wcielą się studenci Akademii Mazowieckiej w Płocku w ramach praktyk zawodowych, z kierunków: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną oraz psychologia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *