Gospodarka i społeczeństwo

Bezpieczne wakacje – jak to zrobić?

Wybierasz się na wakacje? Zadbaj o swoje prawa! Miejski Rzecznik Konsumentów przygotował dla Ciebie Poradnik turysty.

1. Sprawdź organizatora wycieczki.

Każdy organizator turystyki, przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz konsumentów, powinien zostać wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Rejestry takie prowadzą marszałkowie województw dla przedsiębiorców mających siedziby na terenie ich właściwości. Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych jest dostępna w Internecie pod addresem www.turystyka.gov.pl

2. Kiedy organizator może zmienić cenę wycieczki.

Jeśli organizator wyjazdu podniesie cenę o więcej niż 8 proc., można odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów. Dodatkowym uprawnieniem dla konsumentów jest zapis, że gdy biuro podróży zastrzegło w umowie, że wycieczka może podrożeć, jeśli np. wzrosną ceny paliwa, to w przypadku, gdy np. cena paliwa spadnie to musi obniżyć cenę imprezy.

Organizator wyjazdu może podnieść cenę najpóźniej na trzy tygodnie przed wyjazdem. Ma do tego prawo tylko w trzech przypadkach:

  • gdy podrożeje transport, np. z powodu podwyżek cen paliwa,
  • gdy wzrosną podatki lub opłaty od usług turystycznych, np. lotniskowe,
  • gdy wzrosną kursy walut.

Ważne jest, że możliwość podwyżki ceny organizator musi wpisać do umowy, inaczej nie może jej zmienić.

3. Kiedy można odstąpić od umowy z powodu okoliczności nadzwyczajnych.

W ustawie znajduje się zapis pozwalający na odstąpienie od umowy w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności w miejscu wyjazdu, np. zagrożenie terrorystyczne, trzęsienie ziemi. W takiej sytuacji organizator powinien zwrócić wpłacone należności w terminie 14 dni.

Ustawa wprowadza możliwość rozwiązania umowy także w innych sytuacjach, np. z powodów osobistych. Wtedy jednak istnieje możliwość, że biuro podróży potrąci sobie uzasadnioną opłatę za odstąpienie. Zgodnie z nowymi przepisami może wpisać do umowy, ile ta opłata wyniesie w zależności od czasu, w jakim konsument odstąpi od umowy. Na żądanie klienta organizator musi przedstawić uzasadnienie wysokości tych opłat.

4. Gdy biuro podróży odwołuje imprezę.

Biuro podróży może zastrzec w umowie, że impreza się nie odbędzie, jeśli zgłosi się zbyt mało uczestników. Do tej pory organizator sam określał w umowie, do kiedy może ją odwołać. Natomiast przepisy wskazują konkretne terminy, w jakich najpóźniej może to zrobić:

  • 20 dni przed imprezą, która trwa ponad 6 dni,
  • 7 dni przed imprezą, która trwa 2-6 dni,
  • 48 godzin przed imprezą, która jest krótsza niż 2 dni.

Biuro podróży zwraca wtedy turystom wszystkie wpłaty w ciągu 14 dni, ale nie ma obowiązku wypłaty im odszkodowania.

5. Co należy zrobić w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonania umowy o usługę turystyczną.

Zastrzeżenia do jakości usług – reklamację, należy zgłosić jak najszybciej – najlepiej jeszcze w trakcie wyjazdu. Dzięki temu, organizator będzie miał szansę usunąć nieprawidłowości.

Ważne jest, że konsument swoich praw będzie mógł dochodzić przez 3 lata – dopiero wtedy roszczenia się przedawnią.

Reklamację można złożyć nie tylko u organizatora wyjazdu, ale także u agenta, który sprzedał wycieczkę.

Niezależnie od zawiadomienia składanego w trakcie trwania imprezy turystycznej klient może złożyć organizatorowi turystyki reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania w zależności od określonej wysokości szkody. Wskazując wysokość żądanego odszkodowania można posłużyć się tzw. Tabelą Frankfurcką, która nie ma mocy wiążącej, ale może znacznie ułatwić oszacowanie wysokości dochodzonych kwot.

Reklamacji podlegają wszystkie elementy objęte umową m.in. zakwaterowanie, transport, wyżywienie.

6. Biuro podróży bankrutuje? Można kontynuować urlop.

Jeśli biuro upadnie, turyści będą mogli kontynuować wypoczynek, tak jak było to przewidziane w umowie.

Miejski Rzecznik Konsumentów informuje, że ochronę turystom na wypadek reklamacji zapewnia ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

W przypadku odmowy uznania reklamacji usług turystycznych lub w celu uzyskania szczegółowych informacji konsument może zgłaszać się do właściwego miejscowo Rzecznika Konsumentów. Mieszkańcy Płocka mogą zwrócić się po pomoc do siedziby Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Urzędzie Miasta Płocka Al. Piłsudskiego 6, II piętro, pokój 212, 213/214 tel. 24 367 – 15 – 81.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *