ORLEN S.A.

Projekt HySPARK z certyfikatem Mission Innovation i Clean Hydrogen Partnership

Międzynarodowy projekt HySPARK, realizowany przez ORLEN i konsorcjum 17 partnerów,  otrzymał certyfikat Mission Innovation i Clean Hydrogen Partnership. Projekt, powołany w ramach działalności Mazowieckiej Doliny Wodorowej, zakłada między innymi testy pojazdów wodorowych na lotnisku Chopina, autobusów wodorowych w Komunikacji Miejskiej w Warszawie oraz ciągników wodorowych w usługach logistycznych ORLEN Transport.

HySPARK (Hydrogen Solutions for euroPean Airports & Regional Kinetics) to pierwszy projekt realizowany w ramach Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Klastra, powołanego z inicjatywy ORLEN, który zrzesza ponad 40 podmiotów. Zarówno dolina, która pełni funkcję centrum badań, rozwoju i edukacji w zakresie wdrażania wodoru w gospodarce, jak i projekt HySPARK zostały wyróżnione w programie Clean Hydrogen Partnership.

­Grupa ORLEN realizuje projekty w zakresie całego wodorowego łańcucha wartości, a to właśnie na takich działaniach skupiają się doliny wodorowe. Największy potencjał w ich funkcjonowaniu dostrzegamy w badaniach i rozwoju innowacyjnych technologii wodorowych, tworzeniu systemowych rozwiązań dla kształcenia i szkolenia kadr w kierunku niskoemisyjnych technologii, a także pozyskiwaniu dofinansowań dla projektów na poziomie krajowym i europejskim. Jednym z przykładów takich działań jest projekt HySPARK. Cieszę się, że w tak krótkim czasie zbudowaliśmy konsorcjum, które jest złożone z podmiotów aktywnie uczestniczących w rozwoju gospodarki wodorowej w Europie. 

– mówi Grzegorz Jóźwiak, Dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych ORLEN.

Celem Mazowieckiej Doliny Wodorowej jest stworzenie na Mazowszu regionalnego ekosystemu, który będzie łączył producentów wodoru z dostawcami technologii i końcowymi użytkownikami w różnych sektorach: transport (wykorzystanie wodoru jako paliwa w pojazdach) oraz przemysł (wykorzystanie wodoru np. do produkcji nawozów sztucznych). HySPARK, powstały w ramach działalności doliny, to wspólny projekt 17 partnerów z pięciu krajów.  Dzięki niemu pojawią się nie tylko pojazdy wodorowe do obsługi stołecznego lotniska, ale także dostarczone zostaną wodorowe autobusy miejskie i ciągniki siodłowe, przeznaczone do transportu. HySPARk to już drugi projekt ORLEN certyfikowany przez Mission Innovation i Clean Hydrogen Partnership. Pierwszym projektem jest Bursztynowa Dolina Wodorowa (Amber Hydrogen Valley), która jest pierwszą certyfikowaną doliną w Polsce.

Dodatkowo do końca 2025 roku ORLEN wybuduje przy lotnisku Chopina stację wodorową, która zapewni dostęp do paliwa wodorowego dla Warszawy w rejonie lotniska i równocześnie usprawni logistykę wodoru. Budowa stacji będzie możliwa dzięki pozyskaniu finansowania w ramach drugiej tury projektu Clean Cities, europejskiego programu CEF Transport AFIF.

Grupa ORLEN rozwija swoją sieć ogólnodostępnych, całodobowych stacji tankowania wodoru w Polsce i za granicą. W 2021 roku ORLEN uruchomił w Trzebini pierwszy w Polsce HUB produkcji wodoru jakości automotive, z którego od ponad roku dostarczane jest paliwo wodorowe do pilotażowej stacji tankowania wodoru w Krakowie. Obecnie tankowanie wodoru jest możliwe w Poznaniu a już niebawem polscy kierowcy będą mogli zatankować wodór również w Katowicach. Łącznie Koncern pozykał już dofinansowanie do 27 stacji tankowania wodoru, które do 2027 roku zostaną oddane do użytkowania.  Ich budowa będzie realizowana z dofinansowaniem ze środków CEF (Connecting Europe Facility) i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W Czechach wodór można już zatankować na stacjach ORLEN Benzina w Pradze i Litvinovie. To tylko początek, w ciągu najbliższych 6 lat sieć Grupy ORLEN będzie obejmowała ponad 100 stacji tankowania wodoru w Polsce, Czechach i na Słowacji.

Clean Hydrogen Partnership to partnerstwo publiczno-prywatne wspierające działalność badawczo-innowacyjną (B+I) w zakresie technologii wodorowych w Europie. Członkami organizacji są Unia Europejska, reprezentowana przez Komisję Europejską, przemysł ogniw paliwowych i wodoru, reprezentowany przez Hydrogen Europe oraz społeczność badawcza reprezentowana przez Hydrogen Europe Research. Z kolei Mission Innovation to globalna inicjatywa 23 krajów i Komisji Europejskiej, której celem jest przyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii.

Przyznane certyfikaty oraz informacje dotyczące wszystkich dolin wodorowych znajdują się na platformie Hydrogen Valley (www.h2v.eu). 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *