FilmORLEN S.A.

Zarząd ORLENU bez absolutorium

Zarząd i rada nadzorcza ORLENU bez absolutorium za 2023 rok. Taką decyzję na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęli akcjonariusze. Absolutorium nie otrzymało 11 członków zarządu i 10 członków rady nadzorczej pełniących funkcje w 2023 r. Akcjonariusze przyjęli też uchwałę ustalającą liczbę członków rady nadzorczej na 10 osób. Odrzucili natomiast projekt uchwały o ustaleniu wysokości wynagrodzeń członków rady nadzorczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *