Gospodarka i społeczeństwo

Od dziś rośnie minimalne wynagrodzenie, ale i rachunki

Nowy miesiąc to również czas zmian. Tym razem chodzi o wyższe rachunki. Co zmienia się od 1 lipca?

Od 1 lipca wzrasta minimalne wynagrodzenie, które ma wpływ na wysokość wielu świadczeń i kar. Nowa minimalna pensja wyniesie 4300 zł brutto, co po przeliczeniu daje 3261,53 zł na rękę. Stawka godzinowa również wzrośnie do 28,10 zł brutto.

Wzrost płacy minimalnej przyczyni się do podwyższenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, co zwiększy koszty dla pracodawców. To istotna informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które niedawno rozpoczęły działalność, ponieważ wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie na wysokość preferencyjnych składek ZUS (stawki obowiązujące w ciągu pierwszych 24 miesięcy obliczane są od postawy równowartości 30% minimalnego wynagrodzenia).

Wraz z początkiem lipca rosną również ceny prądu o 20-30% w porównaniu do czerwca. To skutek zniesienia tarczy stabilizującej ceny energii. Dla gospodarstw domowych maksymalna cena za 1 MWh wynosi teraz 500 zł (wcześniej było to 412 zł/MWh). Aby złagodzić ten przejściowy okres, rząd zdecydował się zawiesić opłatę mocową, która wzrośnie z 2,90 zł do 14,90 zł. Dodatkowo wprowadzony zostanie bon energetyczny, który będzie dostępny dla gospodarstw domowych o niższych dochodach.

Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wynosi 2500 zł, a dla wieloosobowych 1700 zł na osobę. Bon energetyczny wynosi 300 zł dla jednoosobowych gospodarstw, 400 zł dla dwu- i trzyosobowych, 500 zł dla gospodarstw z 4-5 osobami oraz 600 zł dla większych gospodarstw. Gospodarstwa domowe korzystające z ogrzewania zasilanego energią elektryczną otrzymają zwiększone świadczenia:

  • 600 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 800 zł dla gospodarstwa domowego z 2-3 osobami,
  • 1000 zł dla gospodarstwa domowego z 4-5 osobami,
  • 1200 zł dla gospodarstwa domowego z co najmniej 6 osobami.

Dodatkowo, w przypadku bonu energetycznego, obowiązuje zasada “złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że bon może być przyznany nawet jeśli dochody przekraczają kryterium dochodowe, jednak jego wartość zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota bonu energetycznego wynosi 20 zł.

Od dzisiaj również obowiązują zmiany w wykazie leków refundowanych. Dodano 99 nowych produktów oraz nowe wskazania dla niektórych leków. Ceny 199 leków zostały obniżone, natomiast dla 11 leków zanotowano podwyżki cen. Dla 410 leków pacjenci będą mieli niższe dopłaty, jednak dla 282 leków dopłaty te wzrosną. Osoby cierpiące na cukrzycę lub kardiomiopatię powinny skonsultować się ze swoim lekarzem w sprawie nowych opcji leczenia oraz sprawdzić, czy nowe wskazania do stosowania różnych insulin mogą być stosowane w ich przypadku. Wykaz leków dopuszczonych do użytku w Polsce został także rozszerzony o kilka preparatów onkologicznych, które są stosowane w leczeniu nowotworów gruczołu krokowego oraz innych złośliwych nowotworów tego narządu.

Właściciele pojazdów także zauważą zmiany. Wzrosną kary za brak obowiązkowego OC. Dodatkowo, większe będą opłaty za przewinienia skarbowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *