Gospodarka i społeczeństwoORLEN S.A.

Połączenie PKN ORLEN i PGNiG zgodnie z planem

PKN ORLEN i PGNiG uzgodniły i podpisały plan połączenia, które nastąpi poprzez przeniesienie majątku PGNiG do PKN ORLEN. W zamian za akcje gazowej grupy jej akcjonariusze otrzymają akcje powiększonego PKN ORLEN. Warunkiem niezbędnym do realizacji transakcji będzie zgoda dotycząca parytetu wymiany oraz pozostałych warunków połączenia wyrażona przez akcjonariuszy obydwu spółek podczas Walnych Zgromadzeń. Finalizacja procesu umożliwi budowę silnego koncernu multienergetycznego, opartego na aktywach PKN ORLEN, Grupy LOTOS oraz PGNiG, realizującego inwestycje zwiększające bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcową Polski.

Dowodzimy, że skutecznie realizujemy projekty, które wzmacniają polski sektor energetyczny, budują jego odporność na wstrząsy rynkowe i umacniają niezależność od dostawców surowców. To podejście się nie zmieni. Tworzenie silnych koncernów o zróżnicowanych, komplementarnych obszarach działalności to nie tylko międzynarodowy standard, ale także konieczność z punktu widzenia wyzwań transformacji energetycznej i powodzenia dalszego rozwoju naszej gospodarki.  Dlatego tak ważne jest umiejętne realizowanie strategicznych założeń. Dla nas to przede wszystkim inwestycje w kierunku zero- i niskoemisyjnych źródeł energii, a co za tym idzie modernizacja sektora energetycznego Polski i całego regionu. Wykorzystując silne strony każdej ze spółek, przeznaczymy środki niezbędne dla inwestycji w kolejne perspektywiczne obszary działalności. W ten sposób budujemy trwałą wartość dla akcjonariuszy, klientów i lokalnych społeczności

– mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Budowa dużego silnego koncernu multienergetycznego to jeden z najważniejszych projektów biznesowych, który da impuls do dalszego rozwoju naszej gospodarki i przełoży się na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski. Działalność PKN ORLEN, Grupy LOTOS i PGNiG dopełnia się w wielu obszarach. Mamy szeroki portfel koncesji poszukiwawczych i wydobywczych, inwestujemy w alternatywne źródła energii, rozwijamy sektor ciepłowniczy. Posiadamy rozbudowaną sieć dystrybucyjną i instalacje magazynowe. Łącząc nasze doświadczenia i kapitał, znacznie poszerzymy ofertę dla naszych klientów zarówno biznesowych, jak i indywidualnych. Jako jeden koncern zyskamy także zupełnie nową pozycję negocjacyjną – zarówno w przypadku zakupu surowców, jak i wejścia na międzynarodowy rynek obrotu paliwami i energią

– mówi Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Prezes Zarządu PGNiG.

Zgodnie z planem połączenia, akcjonariuszom PGNiG zostaną wydane akcje połączeniowe w stosunku: 0,0925 (akcje PKN ORLEN) : 1 (akcje PGNiG). To oznacza, że w zamian za jedną akcję PGNiG jej akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji połączeniowej, przy czym liczba przyznanych akcji będzie stanowić liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamki akcji połączeniowych akcjonariusze PGNiG otrzymają dopłaty na zasadach określonych w planie połączenia. W wyniku fuzji PKN ORLEN, Grupy LOTOS oraz PGNiG udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 50%, co oznacza, że kontrola nad nowo powstałym koncernem multienergetycznym zostanie dodatkowo wzmocniona.

Połączenie zostanie zrealizowane poprzez przejęcie, w ramach którego cały majątek spółki PGNiG S.A. (spółka przejmowana) zostanie przeniesiony na PKN ORLEN S.A. (spółka przejmująca). W momencie przejęcia akcjonariusze PGNiG w miejsce posiadanych akcji obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN ORLEN i staną się jego akcjonariuszami. PKN ORLEN przeprowadzi ofertę publiczną akcji połączeniowych skierowaną do akcjonariuszy PGNiG, na podstawie prospektu, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Połączenie spółek umożliwi zbudowanie zintegrowanego portfolio wytwórczego w kraju, opartego o odnawialne źródła energii, w tym morską energetykę wiatrową. Pozwoli także w pełni wykorzystać potencjał jednostek gazowych do bilansowania nieregularnego profilu wytwarzania z odnawialnych źródeł energii. Połączenie doświadczenia PKN ORLEN oraz PGNiG w zarządzaniu blokami gazowo-parowymi pozwoli na optymalne funkcjonowanie tych jednostek oraz wykorzystanie efektu skali w planach rozwojowych.

PGNiG posiada mocną ekspozycję na zmiany cen ropy i gazu w związku z dominującą rolą segmentu wydobycia. Włączenie spółki do zintegrowanego koncernu i połączenie z segmentem rafinerii i petrochemii PKN ORLEN będzie oznaczać stabilizację osiąganych przez PGNiG wyników finansowych. Z kolei segment dystrybucji gazu PGNiG, z potencjałem do dalszego wzrostu, umożliwi osiąganie stabilnych, nieuzależnionych od koniunktury przepływów finansowych, zapewniających środki niezbędne do finansowania inwestycji.

Integracja spółek w ramach jednego koncernu multienergetycznego pozwoli także zoptymalizować działalność segmentu detalicznego,. Możliwe będzie to m.in. poprzez poszerzenie bazy klientów, którym koncern będzie w stanie zaoferować zintegrowaną ofertę produktową.

Proces połączenia PKN ORLEN i PGNiG od początku prowadzony jest w dialogu ze stroną społeczną i uwzględnia jej ważną rolę w budowaniu nowej Grupy ORLEN. Pracownicy PGNiG zyskają nowe szanse rozwoju zawodowego w koncernie o silnej, międzynarodowej pozycji, a swoim doświadczeniem i wiedzą będą wspierać rozwój centrów kompetencyjnych, w szczególności z obszaru poszukiwania i wydobycia węglowodorów, dystrybucji i magazynowania gazu oraz wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *