czwartek, 18 kwietnia 2024
Płock

W Płocku powstała sekcja Towarzystwa Wiedzy Obronnej

Towarzystwo Wiedzy Obronnej działa od ponad 100 lat. Po okresie zniewolenia Polski, w dniu 17 września 1919 r. w siedzibie Sztabu Generalnego odbyło się posiedzenie Komitetu Organizacyjnego w celu rozstrzygnięcia nazwy Stowarzyszenia zajmującego się propagowaniem wiedzy wojskowej. Zdecydowano, że będzie ono nosiło nazwę Towarzystwa Wiedzy Wojskowej, którego spadkobiorcą jest właśnie Towarzystwo Wiedzy Obronnej.

materiały Towarzystwo Wiedzy Obronnej

TWO skupia przedstawicieli świata nauki z różnych ośrodków oraz sił zbrojnych. Kształtuje w społeczeństwie świadomość i podstawową wiedzę o bezpieczeństwie, promując ideę bezpieczeństwa kraju, powinności obywateli, obowiązków administracji i instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych w tym zakresie, a także nawiązując do doświadczeń minionych wojen i kataklizmów, nieustanie wskazuje na konieczność strategicznego myślenia i działania na rzecz zabezpieczenia wolnych od wszelkich zakłóceń warunków bytu i rozwoju.

17 października 2022 r. na wniosek kilku płocczan (założycieli) Zarząd Główny TWO podjął uchwałę o utworzeniu Sekcji Towarzystwa Wiedzy Obronnej w Płocku. Celem Sekcji Towarzystwa Wiedzy Obronnej w Płocku będzie promowanie działalności Towarzystwa Wiedzy Obronnej na terenie Płocka i regionu płockiego oraz, a nawet przede wszystkim:

1. Kształtowanie wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa;

2. Upowszechnianie praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa;

3. Popularyzowanie Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej;

4. Kształtowanie wiedzy i umiejętności obronnych obywateli;

5. Podnoszenie świadomości obronnej środowiska akademickiego, organów władzy publicznej i przedsiębiorców.

6. Podnoszenie umiejętności obronnych młodzieży.

Powyższe cele Towarzystwo Wiedzy Obronnej Sekcja w Płocku realizowało będzie poprzez:

1. Działalność naukową i badawczą;

2. Przedsięwzięcia szkoleniowe (prelekcje, konferencje, seminaria, warsztaty edukacyjne);

3. Przedsięwzięcia o charakterze promocyjnym;

4. Współpracę z miejscowymi i regionalnymi ośrodkami akademickimi i naukowymi, organami władzy publicznej, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, Ligą Obrony Kraju, przedsiębiorcami oraz terytorialnymi organami Sił Zbrojnych i jednostkami woskowymi.

Członkami założycielami są przedstawiciele lokalnych ośrodków akademickich, Sił Zbrojnych w tym Wojsk Obrony Terytorialnej, przedstawiciele podmiotów systemu bezpieczeństwa, organów zarządzania kryzysowego, Policji, Związku Harcerstwa Polskiego oraz Ratownictwa Medycznego. Sekcja zaprasza każdego komu nie jest obojętne pojęcie bezpieczeństwa lub obronności, każdego zainteresowanego zdobywaniem wiedzy w tym obszarze, każdego mieszkańca, przedsiębiorcę i przedstawiciela władz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *