sobota, 18 maja 2024
Powiat PłockiRadzanowo

Na terenie gminy Radzanowo ruszają inwestycje drogowe

W ubiegłym roku gmina pozyskała dotację na kompleksową modernizację drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Żyznej w Nowym Boryszewie. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane WASKOP z Płocka. W lutym br. została podpisana umowa oraz przekazano plac budowy. Zakres robót do realizacji obejmuje: wykonanie nawierzchni dróg z mieszanek mineralnych i kostki betonowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy; wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy; zjazdy indywidualne na posesje wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy oraz sieć kanalizacji deszczowej. Całość inwestycji opiewa na kwotę blisko 1,6 mln zł w tym dotacja w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład w formie promesy inwestycyjnej udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Prace w terenie ruszą w marcu przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Mając na uwadze niestabilność na rynku, gmina ogłosiła także przetarg na dostawę materiału drogowego. Kruszywo zostanie przeznaczone do wbudowania w drogi gminne w ramach zadań Funduszu Sołeckiego oraz na bieżące utrzymanie i remonty dróg. Zeszłoroczne zebrania sołeckie, podczas których Mieszkańcy zdecydowali o zdaniach priorytetowych w swoich miejscowościach, jednoznacznie pokazały, że najważniejsze są remonty i budowa dróg. Spośród trzydziestu sołectw na terenie gminy, w dwudziestu będą prowadzone prace związane z poprawą infrastruktury drogowej, w tym wbudowanie kruszywa drogowego, asfaltowanie, opracowanie projektów budowy dróg, czy budowa chodników. Bieżące remonty i utrzymanie dróg będą wykonywane sukcesywnie w ciągu całego roku do wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy. Sieć gminnych dróg sięga już blisko 200 km, więc potrzeb w tym zakresie jest bardzo dużo.

W katalogu zaplanowanych na 2023 rok inwestycji drogowych są jeszcze: przebudowa dróg relacji Juryszewo-Dźwierzno i Szczytno-Chełstowo, drogi w Kosinie, a także ulicy Zielonej w Radzanowie. Na kilka kolejnych dróg zostanie opracowana dokumentacja projektowa (np. Nowe Boryszewo, Brochocin, czy ulica Wspólna w Rogozinie), co otworzy możliwości dalszego pozyskiwania środków zewnętrznych na prace inwestycyjne w terenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *