środa, 22 maja 2024
Gospodarka i społeczeństwoPłock

Nieletni a prawo. Nastolatek nie jest bezkarny – przypomina policja

Czyny karalne, odpowiedzialność prawna nieletnich to tematy, które policjanci bardzo często poruszają podczas spotkań z młodzieżą. Funkcjonariusze przypominają, że nastolatkowie nie są bezkarni.

Wobec nieletniego mogą być stosowane środki wychowawcze, środek leczniczy oraz środek poprawczy.  Przypadki, w  jakich może być orzeczona kara, jeśli inne środki nie są w stanie zapewnić resocjalizacji określa Ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

W zakresie postępowania w sprawach o demoralizację – nieletnim jest osoba, która ukończyła 10 roku życia i nie jest pełnoletnia (kobiety, które wstąpiły w związek małżeński po ukończeniu 16 lat) np. w szczególności dopuszczenie się czynu zabronionego, naruszenie zasad współżycia społecznego, uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, używanie alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, ich prekursorów, środków zastępczych lub nowych substancji psychotropowych, uprawianie nierządu – (art. 4 ust. 1 uwrn)  

mówi sierż.szt. Monika Jakubowska oficer prasowy KMP w Płocku

W zakresie postępowania o czyny karalne – nieletnim jest osoba, która dopuściła się tego czynu po ukończeniu 13 lat, ale przed ukończeniem 17 lat

W zakresie wykonywania środków wychowawczych, środka leczniczego lub środka poprawczego – nieletnim jest osoba, wobec której taki środek został orzeczony, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby 21 lat.  

Każdy, dowiedziawszy się o dopuszczeniu się przez nieletniego czynu karalnego, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję. ( Art. 4. ust. 2 uwrn)

dodaje sierż. szt. Jakubowska

Informację o przestępstwach popełnionych przez nastolatków można zgłaszać pod bezpośrednie numery telefonów do Zespołu do Spraw Profilaktyki Społecznej i Patologii pod numerami 47 705 12 27,  47 705 11 50, bądź do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Płocku 47 705 16 00, 47 705 16 01.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *