Powiat Płocki

Młodzieżowa rada z Wyszogrodu ze wsparciem sejmiku Mazowsza

Radni Mazowsza zdecydowali o wsparciu kolejnych inicjatyw w ramach programu „Mazowsze dla młodzieży”. Pomoc finansową z budżetu Mazowsza otrzyma 14 kolejnych inicjatyw młodzieżowych rad. Wśród nich znalazła się też Młodzieżowa Rada Gminy i Miasta Wyszogród z subregionu płockiego.

Program „Mazowsze dla młodzieży” to inicjatywa, która wspiera realizację projektów edukacyjnych, społecznych czy rozwijających kompetencje młodzieżowych rad z regionu podkreśla marszałek Adam Struzik.

W naszym regionie nie brakuje młodych, charyzmatycznych ludzi, którzy mają głowy pełne pomysłów i ogromne chęci do działania. Dlatego wspieramy młodzież, by mogła wziąć sprawy w swoje ręce i zaangażować się w działalność na rzecz swoich lokalnych społeczności.

dodaje marszałek

Program cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego przeprowadzono nabór uzupełniający. W jego efekcie wybrano 14 dodatkowych projektów na łączną kwotę ponad 280 tys. zł. Finalnie w tegorocznej edycji programu wyłoniono w sumie 57 inicjatyw na ponad 1,1 mln zł.

Wśród rad, które otrzymały wsparcie samorządu Mazowsza znalazła się również Młodzieżowa Rada Gminy Wiśniew, która zdobyte środki przeznaczy m.in. na organizację sesji, szkolenia czy działania promocyjne.

O wsparcie mogły ubiegać się gminy, powiaty i dzielnice Warszawy, w których strukturach już działają rady młodzieżowe, ale także te, które planują w tym roku taką powołać. Środki można było pozyskać m.in. na organizowanie szkoleń z zakresu edukacji obywatelskiej, warsztatów rozwijających u młodzieży kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze, inicjatywy zgłoszone przez rady młodzieżowe. Poza tym, wsparciem mogły zostać objęte działania związane z organizowaniem i przeprowadzeniem kampanii informacyjnej czy wyborczej, organizacją inauguracyjnej sesji młodzieżowych rad, warsztaty i szkolenia mające przygotować młodzież do pełnienia funkcji radnego, a także podnoszenie kompetencji przyszłych opiekunów młodzieżowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *