niedziela, 21 kwietnia 2024
Gospodarka i społeczeństwoPowiat Płocki

Przedszkole, drogi, fotowoltaika – do gmin powiatu płockiego trafią miliony z RFIS

Rozdysponowano kolejne środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Na liście beneficjentów gminy powiatu płockiego, a także Płock.

Kto i na co otrzyma finansowe wsparcie? Tym razem, w ramach ósmej już edycji programu środki finansowe trafią do Płocka, gmin powiatu płockiego, ale i Związku Gmin Regionu Płockiego.

Płock – rozbudowa drogi gminnej nr 520014W – ulicy Browarnej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą – 8 000 000 zł

Związek Gmin Regionu Płockiego – modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – 2 000 000 zł

Związek Gmin Regionu Płockiego – zakup zeroemisyjnego taboru dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego – 6 000 000 zł

Powiat Płocki – przebudowa drogi powiatowej nr 2999W Sikórz – Mochowo 1 899 999,70 zł

Powiat Płocki – rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. pow. nr 2953W) – Gródkowo wraz z rozbudową skrzyżowania 13 300 000 zł

Gmina Bielsk – Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Bielsk 7 000 000 zł

Gmina Bielsk – Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielsk 2 000 000 zł

Gmina Bodzanów – Rozbudowa SUW w Stanowie 8 000 000 zł

Gmina Brudzeń Duży – Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży 7 600 000 zł

Gmina Bulkowo – Budowa budynku garażowo-warsztatowego z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym z instalacją zbiornikową na gaz płynny 4 283 437,16 zł

Gmina Bulkowo – Rozbudowa dróg gminnych (ul. Zachodnia, Osiedlowa, Sezamkowa, Ostatnia), gm. Bulkowo 5 883 405,32 zł

Miasto i Gmina Drobin – Budowa drogi w miejscowości Chudzyno Kolonia 1 425 000 zł

Miasto i Gmina Drobin – Remont drogi gminnej w miejscowości Wrogocin 2 375 000 zł

Miasto i Gmina Gąbin – Modernizacja infrastruktury drogowej w Gąbin w ul. Staszica i ul. Myśliwskiej oraz w miejscowości Czermno ‘Olszynki’ 2 000 000 zł

Miasto i Gmina Gąbin – Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin – 6 100 000 zł

Gmina Łąck – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zaździerzu wraz z rozbudową sieci wodociągowej 7 980 000 zł

Gmina Łąck – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łącku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łąck 1 995 000 zł

Gmina Mała Wieś – Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi 4 365 000 zł

Gmina Nowy Duninów – Budowa przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów – Etap II 7 990 000 zł i 1 997 500 zł na Etap I

Gmina Radzanowo – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie 1 791 000 zł

Gmina Słubice – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą 3 800 000 zł

Gmina Słubice – Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słubicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą 800 000 zł

Gmina Słupno – „Eko – Słupno program poprawy efektywności energetycznej – zwiększenie wykorzystania OZE – ograniczenie wprowadzania do atmosfery gazów cieplarnianych’ 2 000 000 zł

Gmina Stara Biała – Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację w Maszewie Dużym gm. Stara Biała 7 562 000 zł

Gmina Staroźreby – Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby. 8 000 000 zł

Gmina i Miasto Wyszogród – Zmiana sposobu ogrzewania wraz z poprawą efektywności energetycznej Szkół Podstawowych w Wyszogrodzie, Kobylnikach oraz Rębowie. 7 200 000 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *