środa, 22 maja 2024
Gospodarka i społeczeństwo

Podpisz się za mnie

Ile razy odbierając dla kogoś list od listonosza albo paczkę od kuriera słyszymy słowa: „Podpisz się za mnie!”. Zawierając umowy na zakup telefonu, samochodu bądź kupując sprzęt na raty również padają takie prośby. Czy podpisując się za kogoś popełniamy przestępstwo? Czy wiesz jak to zrobić legalnie aby nie ponieść konsekwencji prawnych?

Podpisanie dokumentu czyimś imieniem i nazwiskiem to fałszerstwo i grozi za nie kara do 5 lat pozbawienia wolności. Nie ma przy tym znaczenia czy podpisałeś się za kogoś obcego czy za mamę, siostrę bądź żonę albo że nie wyłudziłeś żadnych pieniędzy. Jest to przestępstwo i sądy wymierzają za nie poważne kary.

Czy można podpisać się za kogoś legalnie?

Oczywiście, ale trzeba to zrobić w konkretny sposób. Po pierwsze, aby podpisać się za kogoś legalnie musimy mieć do tego upoważnienie. Takie upoważnienie może być udzielone nawet ustnie. Po drugie, zawsze przed złożeniem podpisu należy użyć słów „z upoważnienia” bądź zastosować skrót: „z up.” To bardzo ważne, ponieważ wskazuje na to, iż ktoś poprosił nas i upoważnił do podpisania dokumentu, kierowanego do niego. I po trzecie, najważniejsze – zawsze podpisujemy się swoim imieniem i nazwiskiem.

Pamiętaj! Podpisanie się czyimś imieniem i nazwiskiem będzie przestępstwem.

A co jeśli podpiszę się nieczytelnie?

Osoba, która podpisuje jakiś dokument w imieniu innej osoby często zadaje pytanie czy podpis złożony na dokumencie ma być czytelny, być może sądząc, iż zastosowanie parafy (skróconego podpisu) bądź podpisanie się nieczytelnie uchroni ją od odpowiedzialności karnej. Takie myślenie jest ryzykowne. Jak wskazuje Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 17 czerwca 2009 r. (sygn. akt IV CSK 78/09): „zasadniczo podpis powinien wyrażać co najmniej nazwisko. Nie jest konieczne, aby było to nazwisko w pełnym brzmieniu, gdyż dopuszczalne jest jego skrócenie, nie musi ono być także w pełni czytelne. Podpis powinien jednak składać się z liter i umożliwiać identyfikację autora, a także stwarzać możliwość porównania oraz ustalenia, czy został złożony w formie zwykle przezeń używanej.” Jeśli podpis będzie budził wątpliwości, możesz znaleźć się w niekorzystnej sytuacji.

Skorzystaj z tych rad i nie dopuść, aby taka czynność jak złożenie podpisu na dokumencie doprowadziła Cię do poważnych konsekwencji prawnych.

Magdalena Grzelak

adwokat, mediator sądowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *