Gospodarka i społeczeństwoORLEN S.A.

Energa Invest łączy się z ORLEN Projekt

ORLEN Projekt zakończył proces konsolidacji spółki Energa Invest, umacniając tym samym swoją pozycję wśród krajowych spółek projektowych wyspecjalizowanych w inwestycjach dla branży paliwowo-energetycznej. Unikalne doświadczenie i kompetencje Energa Invest pozwolą ORLEN Projekt rozszerzyć portfolio usług o inwestycje związane z budową nowoczesnej infrastruktury elektroenergetycznej. Transakcja przyczyni się również do realizacji synergii wynikających z powstania silnego koncernu multienergetycznego. 

Połączenie ORLEN Projekt i Energa Invest oznacza powstanie silnego podmiotu, który będzie świadczył usługi projektowe w kluczowych segmentach działalności Grupy ORLEN. Jednym z tych obszarów jest rozwój nowoczesnej energetyki, na który, zgodnie ze strategią, koncern planuje przeznaczyć do końca 2030 r. 135 mld zł. Integracja spółek projektowych Grupy ORLEN pozwoli w pełni wykorzystać ich potencjał wynikający między innymi z doświadczenia i kompetencji pracowników, którzy jednocześnie zyskują nowe możliwości rozwoju w ramach wiodącej firmy z branży EPC na polskim rynku

– mówi Marcin Kasza, Prezes Zarządu ORLEN Projekt.

Połączenie spółek projektowych nastąpiło przez przeniesienie całego majątku Energa Invest do ORLEN Projekt, który już wcześniej posiadał 100 proc. udziałów Energa Invest. ORLEN Projekt specjalizuje się w projektach EPC (ang. Engineering, Procurement, Construction), obejmujących opracowanie dokumentacji projektowej wszystkich etapów procesu inwestycyjnego, zakup dóbr inwestycyjnych a także uruchomienie inwestycji. Pozwala to na optymalizację kosztów wykonywanych zadań inwestycyjnych po stronie inwestora.

ORLEN Projekt posiada status spółki celowej, powołanej do realizacji wybranych projektów inwestycyjnych dla Grupy ORLEN. Integracja działalności projektowych z Energą Invest pozwoli na wzmocnienie linii biznesowej i pełne wykorzystanie szansy, jaką dają realizowane w Grupie ORLEN programy inwestycyjne

– mówi Magdalena Wyrembowska, Kierownik Projektu ORLEN Projekt.

Konsolidacja spółek ORLEN Projekt i Energa Invest jeszcze bardziej wzmacnia Grupę Kapitałową ORLEN Projekt, w skład której wchodzą już ORLEN Projekt Česká Republica oraz ENERGOP. Trwają też prace nad włączeniem do GK ORLEN Projekt kolejnej spółki – PGNiG GAZOPROJEKT.

Celem ORLEN Projekt Česká Republika będzie kompleksowa realizacja projektów instalacji rafineryjnych, petrochemicznych, energetycznych oraz związanych z ochroną środowiska na rynku czeskim.  ENERGOP to z kolei renomowany producent rurociągów przesyłowych, którego specjalizacją są instalacje dla sektora rafineryjnego, petrochemicznego i chemicznego. PGNiG GAZOPROJEKT współpracuje obecnie z ORLEN Projekt w zakresie realizacji usług inżynierskich. To spółka działająca w sektorze infrastruktury gazowej i paliw płynnych, która koncentruje się na zadaniach związanych ze strategicznymi projektami magazynowania i przesyłu gazów i paliw, obejmujących opracowanie kompleksowej dokumentacji prawnej i technicznej, uwzględniającej również prace studyjne i koncepcyjne.

Konsolidacja obszaru projektowo-inżynierskiego w Grupie ORLEN umożliwi jeszcze efektywniejszą realizację inwestycji wynikających z opracowanej i skutecznie wdrażanej przez koncern Strategii ORLEN2030.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *