Komenda Miejska Policji w PłockuPłock

Prędkość, parkowanie, ale nie tylko. Co przeszkadza płocczanom?

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje już od 2016 roku. Aplikacja KMZB umożliwia obywatelom wskazanie Policji występujących konkretnych kategorii zagrożeń, z miejsca zamieszkania poprzez wykorzystanie komputerów lub urządzeń mobilnych. Roczne podsumowanie zgłoszeń w mieście i powiecie płockim potwierdza, jak powszechna stała się komunikacja mieszkańców z miejscową Policją.

Komenda Miejska Policji w Płocku

W 2023 za pośrednictwem tej platformy do Komendy Miejskiej  Policji w Płocku wpłynęło 2 344 sygnałów o miejscach, w których może dochodzić do naruszeń przepisów. 1087 zgłoszeń zostało potwierdzonych, 891 uznano za niepotwierdzone, a 366 było żartem lub pomyłką.

Zgłoszenia najczęściej dotyczyły:

    przekraczania dozwolonej prędkości przez kierujących – 812

    nieprawidłowego parkowania – 409

    spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych – 272

    aktów wandalizmu – 63,

    wałęsających się bezpańskich psów – 80,

    grupowania się nieletnich zagrożonych demoralizacją -79,

    niewłaściwej infrastruktury drogowej – 228,

    nielegalnych rajdów samochodowych – 87,

    używania środków odurzających – 39

KMZB to nie tylko zestawienie danych, to wspólna praca społeczeństwa i Policji nad poprawą naszej codzienności. Zachęcamy do aktywnego korzystania z tego narzędzia, które pozwala razem tworzyć bezpieczną przyszłość. Pamiętajmy jednak, że z mapy należy korzystać rozsądnie. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję policji.

mówi sierż. szt. Monika Jakubowska z KMP w Płocku

Nie zapominajmy, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastąpią potrzeby pilnej interwencji policji, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie ludzkie. W tych przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Link do Krajowej  Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *