wtorek, 21 maja 2024
Polityka

Za niewiele ponad miesiąc Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. O czym warto wiedzieć?

Miesiąc temu mieliśmy okazję wybierać naszych przedstawicieli do samorządów, a już 9 czerwca czekają nas kolejne wybory, tym razem do europarlamentu, które odbywają się raz na 5 lat. Głosowanie odbędzie się w godzinach 9:00 – 21:00, a głosować będzie mógł każdy, kto najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat. Głosowanie w wyborach do europarlamentu w Polsce jest nieobowiązkowe. Jedynie w 4 państwach UE głosowanie jest obowiązkowe, a są to Luksemburg, Belgia, Bułgaria i Grecja.

Osoby chcące głosować ze swojego miejsca zamieszkania nie muszą podejmować żadnych dodatkowych kroków, jeśli jednak w ostatnim czasie zmienił się Twój adres zamieszkania, sprawdź we właściwym urzędzie gminy, czy znajdujesz się w rejestrze wyborczym. Istnieje oczywiście możliwość głosowania poza swoim miejscem zamieszkania, aby tego dokonać należy najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania – wniosek składa się w urzędzie gminy, w której jest się ujętym w spisie wyborców lub złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w gminie, w której będziesz przebywać w dniu wyborów.

W Polsce będzie wybieranych 53 posłów do Parlamentu Europejskiego w 13 okręgach wyborczych, a w każdym z nich wyborcy mogą głosować na różnych kandydatów, jeśli ci startują z ramienia tych samych krajowych partii politycznych. W Całej Unii wybranych zostanie 720 posłów ze wszystkich krajów. Okręgi wyborcze w Polsce wyglądają następująco:

Okręg 1: województwo pomorskie;
Okręg 2: województwo kujawsko-pomorskie;
Okręg 3: województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie;
Okręg 4: część województwa mazowieckiego (Warszawa i 8 powiatów: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński);
Okręg 5: część województwa mazowieckiego (pozostałe powiaty województwa mazowieckiego, które nie wchodzą w skład okręgu nr 4; W Okręgu 5 głosować będą mogli mieszkańcy powiatu Płockiego
Okręg 6: województwo łódzkie;
Okręg 7: województwo wielkopolskie;
Okręg 8: województwo lubelskie;
Okręg 9: województwo podkarpackie;
Okręg 10: województwa małopolskie i świętokrzyskie;
Okręg 11: województwo śląskie;
Okręg 12: województwa dolnośląskie i opolskie;
Okręg 13: województwa lubuskie i zachodniopomorskie.

Próg wyborczy dla komitetów w Polsce wynosi 5%. Co jednak ciekawe, tylko 8 państw oprócz Polski stosuje próg 5%. W 13 krajach Unii takie progi nie obowiązują. We Włoszech, Szwecji i Austrii obowiązuje próg 4%, 3% w Grecji, a 1,8% na Cyprze.

Każdy, kto chce głosować ale przebywa aktualnie za granicą ma również do tego prawo. Wystarczy złożyć wniosek ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, faksem lub w formie elektronicznej (w języku polskim). Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i datę jego wydania, miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą). Wniosek musi zostać złożony nie później niż w 3. dniu przed datą wyborów.

Po wyborach posłowie utworzą grupy polityczne, będą one składać się z polityków z różnych krajów oraz z różnych partii politycznych. Następnie zostanie wybrany przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. Wyniki wyborów będą dostępne na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego.

Wybory do europarlamentu są jednymi z największych na świecie. Posłowie reprezentują 450 milionów mieszkańców Unii Europejskiej, a zajmują się oni tak istotnymi kwestiami, jak chociażby zmiany przepisów unijnych bądź ich poprawianie, kontrola funkcjonowania UE, decyzje budżetowe, umowy handlowe na terenie UE jak i poza nią. Naprawdę warto skorzystać z tego przywileju, jaki mamy będąc członkami Unii Europejskiej i już 9 czerwca ruszyć do urn.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *